Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

1-gazeta-752Q100

Tegoroczne Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, zorganizowane przez Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. odbyły się pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”. Ich głównym celem była promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności, a także uwrażliwienie na problemy z jakimi zmagają się osoby chore psychicznie. Patronat nad wydarzeniem objął Robert Perkowski, burmistrz Miasta Ząbki.

Pierwszy etapem był ogłoszony we wrześniu konkurs plastyczny „Zdrowie w głowie – czym dla mnie jest zdrowie psychiczne” adresowany do uczniów klas 5-7, klas gimnazjalnych wszystkich ząbkowskich szkół podstawowych, do pacjentów szpitala oraz uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w Ząbkach i Wołominie.
W dniach od 02 do 19.10.2017r. psychologowie Elżbieta Strząska i Magdalena Strząska prowadziły spotkania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Spotkania prowadzone były w formie pogadanek i dyskusji. W ich trakcie rozdawane były także materiały graficzne w postaci ulotek. Poziom przeprowadzonych spotkań był dostosowany do poszczególnych grup odbiorców. Na terenie ząbkowskich szkół przeprowadzono 14 pogadanek i dyskusji, a 10 października na terenie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” odbyło się spotkanie skierowane do osób chorych psychicznie.
W środę (11 października) na terenie szpitala odbył się piknik, w którym uczestniczyło około 150 osób. Gry i konkursy edukacyjno – sportowe, wspaniałe nagrody dla zwycięzców oraz dyskoteka i grill zapewniły gościom doskonałą rozrywkę.
Dzień później (12 października) w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach odbył się wernisaż prac konkursowych. Imprezę poprowadzili prezes Norbert Szczepański i dyrektor Małgorzata Krzyczkowska. W trakcie wernisażu ogłoszone zostały wyniki konkursu oraz nagrodzono zwycięzców. Dla gości przygotowany został również program interesujący artystyczny oraz słodki poczęstunek.
Na wernisażu obecni byli m.in. Artur Murawski, wiceburmistrz Ząbek, Monika Puchta, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach, Grażyna Rusiecka, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie, Irena Małyszko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 2 w Ząbkach oraz przedstawiciele Szkoły Katolickiej i Prywatnej Szkoły Podstawowej w Ząbkach, a także ks. Jan Balicki, i uczestnicy konkursu.
W wernisażu, którego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu i przychylności Sławomira Skotnickiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach oraz Anny Kozioł, instruktora teatralnego ząbkowskiego MOK, brało udział około 80 osób.
Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa i pełna spontaniczności atmosfera. Na zakończenie każda placówka otrzymała pamiątkowy dyplom oraz podziękowania za udział w działaniach promujących zdrowie psychiczne.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.