Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

sprzedaży napojów alkoholowych

Do  31 stycznia 2022 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych jak i zasady wnoszenia opłat (ich wysokości, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) wynikają z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku można złożyć za pośrednictwem poczty – można wysłać oświadczenie wypełnione i podpisane na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, a także elektronicznie za pomocą skrzynki ePUAP.

Wartość sprzedaży za 2021 r. oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2022 r. – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2022 r. lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2022 r. – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2022 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Tłuszcz, bank PKO BP S.A. NR 98 1020 1026 0000 1402 0260 3421. W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty, której wpłata dotyczy.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Druk oświadczenia dostępny poniżej:

oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz,

 

Więcej informacji z Tłuszcza

200 tysięcy na modernizację boiska w Tłuszczu

200 tysięcy na modernizację boiska w Tłuszczu

Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Gmina Tłuszcz otrzymała 200 000 zł na modernizację stadionu miejskiego. Jest to bardzo ważne wsparcie, bowiem stadion wraz z sąsiadującym [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - wiadukt kolejowy w budowie

Tłuszcz – wiadukt kolejowy w budowie

Budowa wiaduktu kolejowego nad przejazdem w Tłuszczu jest jedną z najważniejszych, najbardziej potrzebnych i najdłużej oczekiwanych inwestycji. Wielu nie wierzyło, że kiedykolwiek dojdzie [...]
0 komentarzy
Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Tłuszcza

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Tłuszcza

W sobotę 21 maja br. 24 pasjonatów wędkarstwa zmierzyło się w Zawodach o Puchar Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka w imieniu którego puchary i [...]
0 komentarzy
Zielona Gwiazdka Certyfikacji PZPN dla TKS Bóbr Tłuszcz

Zielona Gwiazdka Certyfikacji PZPN dla TKS Bóbr Tłuszcz

Dzięki staraniom koordynatora Dominika Balceraka oraz trenerów, po złożeniu wniosku i weryfikacji przez Polski Związek Piłki nożnej wspólnie z Tłuszczańskim Ośrodkiem Futbolu TKS [...]
0 komentarzy

Zostań pracownikiem Urzędu Miejskiego w Tłuszczu

UM Tłuszcz poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko urzędnicze w oparciu o umowę o pracę na stanowisko Podinspektor – Inspektor w Wydziale Planowania [...]
0 komentarzy
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Wolności w Zielonce

Czasowa organizacji ruchu na os. Długa

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na budowie wyniesionego skrzyżowania na ulicy Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu,  z dniem 23 maja [...]
0 komentarzy

Coraz ładniej i bezpieczniej w Tłuszczu

Pracownicy Urzędu Miejskiego od kilku dni prowadzą prace pielęgnacyjne w parku na os. Długa w Tłuszczu, aby był miejscem, które będzie cieszyć zmysły. [...]
0 komentarzy

Nowy samochód dla OSP Jasienica

Sobotnia (7 maja) uroczystość przekazania samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Jasienica z całą pewnością na zawsze zapisze się na kartach historii jednostki, miejscowości [...]
0 komentarzy

Tłuszcz – dofinansowanie na połączenia autobusowe

Wczoraj Starosta Wołomiński, Adam Lubiak wspólnie z wicestarostą  Piotrem Borczyńskm oraz skarbnik Agnieszką Adam podpisali z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem umową dotacyjną na [...]
0 komentarzy
odpady

Tłuszcz – czy mieszkańców czekają zmiany stawek za odbiór odpadów?

Dotychczasowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w gminie od 1 kwietnia 2020 r. gdy wynagrodzenie wykonawcy płacone było w formie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.