Obrady samorządowej Komisji Sejmu RP w Radzyminie

_dsc1812-gazeta-752Q100

W czwartek, 21 listopada 2017 r. w radzymińskim urzędzie na zaproszenie władz gminy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Podczas debaty burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki i starosta wołomiński Kazimierz Rakowski przedstawili parlamentarzystom najważniejsze osiągnięcia i wyzwania, które stoją przed radzymińskim samorządem.

Głównym tematem spotkania, były informacje na temat współpracy samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych na przykładzie gminy Radzymin. Oprócz osiągnieć w tym obszarze burmistrz Krzysztof Chaciński i przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Krzysztof Dobrzyniecki przedstawili parlamentarzystom w skrócie szereg innych sukcesów gminy, takich jak wystarczająca ilość miejsc w przedszkolach, Bon Malucha i efektywność pozyskiwania dofinansowań z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych.

Krzysztof Chaciński zaprezentował gościom strategię współpracy z przedsiębiorcami, prowadzącymi już działalność na terenie gminy Radzymin oraz z nowymi inwestorami, zgodnie z którą misją gminy Radzymin jest bycie najlepszym miejscem do prowadzenia biznesu po tej stronie Warszawy. Gmina prowadzi szereg działań, aby wdrażać ten cel w życie – obniża podatki, stosuje preferencje podatkowe na obszarze Emilianowa w rejonie trasy S8, modernizuje miejscowe plany zagospodarowania terenu, buduje infrastrukturę pod media i internet szerokopasmowy, a także tworzy płaszczyzny współpracy z biznesem, takie jak Radzymińskie Spotkania Biznesu, inicjatywa 3areas.pl, program partnerski Radzymińskiej Karty Mieszkańca czy udział w programie promocji eksportu w ramach ZIT WOF „Grow with Greater Warsaw”.

Partnerska współpraca samorządu i podmiotów gospodarczych została zaprezentowana na przykładzie firmy Coca-Cola HBC Polska, której największy zakład produkcyjny w Polsce znajduje się właśnie w Radzyminie. Firmę reprezentowała Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele nowych inwestorów w gminie Radzymin: Mercedes Benz Warszawa i Panattoni.

Mówiąc o wyzwaniach, które stoją przed Radzyminem i wieloma innymi samorządami, włodarze gminy i powiatu zwrócili uwagę posłów m.in. na potrzebę zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo, w tym na konieczność budowy nowego komisariatu Policji w Radzyminie i zwiększenie liczby etatów w Policji, na regulacje dotyczące rekultywacji wyrobisk, które pozwoliłyby szybciej rozwiązywać problemy takie jak w Mokrem, czy na potrzebę nowego prawodawstwa, które pomogłoby lepiej regulować stosunki wodne i utrzymywać lokalną infrastrukturę melioracyjną.

Posłowie zapoznali się także z podstawowymi informacjami o gminie oraz z najważniejszymi zagadnieniami lokalnej polityki społecznej i głównymi wskaźnikami finansowymi gminy. W dyskusji głos zabrali posłowie reprezentujący w Sejmie ziemię radzymińską oraz powiaty wołomiński i legionowski: Jan Grabiec (PO) i Piotr Uściński (PiS). Po zakończeniu posiedzenia posłowie odwiedzili zakład Coca-Cola HBC Polska w Radzyminie, gdzie zwiedzili część produkcyjną, zapoznali się z rozwiązaniami energetycznymi i gospodarką wodno-ściekową firmy.

Źródło: UM Radzymin

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.