Od pasji do zawodu

IMG_3019
We wrześniu 2018 roku Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury przystąpiło do realizacji projektu w ramach zadania publicznego „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz środowiska osób niepełnosprawnych” do realizacji projektu p.t. „Integracja i rehabilitacja przez sztukę”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł ze środków Powiatu Wołomińskiego na podstawie umowy nr 410.2018 z dnia 14 września 2018. Całkowity koszt projektu wynosi 11 100,00 zł z czego wkład własny stanowi wkład osobowy (praca wolontariacka) na kwotę 1 100,00 zł.

Celem realizowanego projektu jest pokazanie uczniom ze szkół na terenie powiatu wołomińskiego możliwości kształtowania kariery zawodowej, prezentacja wybranych zawodów rzemieślniczych, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu na podstawie poszerzonej informacji o danym zawodzie dzięki kontaktowi z praktykami danego zawodu w miejscu ich pracy. Projekt ma charakter pilotażowy i obejmuje swoim działaniem trzy szkoły ZS nr 3 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Zagościńcu oraz LO w Radzyminie.

W ramach projektu zaplanowano dla ok. 20 osobowej grupy uczniów z każdej z wymienionych szkół trzy spotkania warsztatowe, wycieczkę do PUP w Wołominie oraz zwiedzanie wołomińskiego ZEC oraz spotkanie z przedstawicielem wybranego zawodu rzemieślniczego.

Jednym z działań zaplanowanych w projekcie są dwa konkursy z nagrodami za pierwsze trzy miejsca w każdym (I, II i III):

1.a. – film 1,5 minuty prezentujący zawód rzemieślniczy

1,b. – droga do zawodowego sukcesu – konkurs na najciekawszy wywiad z osobą, która osiągnęła sukces zawodowy – jaką drogę pokonała – wywiad w formie tekstu.

W każdym konkursie przewidziane są trzy nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

lllie

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.