Od symfonii do belcanta

Bohdan Wodiczko to główny bohater VI Sesji naukowej zorganizowanej przez I LO im. W. Nałkowskiego w Wołominie. Podczas spotkania w dniu 19 marca Danuta Michalik, założycielka Izby Muzealnej poświęconej rodzinie Wodiczków, przybliżyła uczestnikom postać muzyka.

„Wodiczkowie mieszkali w Wołominie w latach 1938 – 1997. Ich dom rodzinny znajdował się przy ulicy Trakt Warszawski 29 (obecnie Aleja Armii Krajowej 43). Przez całe artystyczne życie Wołomin pozostawał dla Bohdana Wodiczki ważnym miejscem. Tu – do rodziców i rodzeństwa – przyjeżdżał w przerwach między licznymi wyjazdami. Przywoził tu także swoich uczniów, dziś dyrygentów światowej sławy” – czytamy w materiale promującym Sesję. „Od symfonii do belcanta – Bohdan Wodiczko – Artysta wszechstronny” to hasło VI Sesji naukowej pod patronatem Burmistrza Wołomina, która odbyła się 19 marca w I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie.

Wykład na temat rodziny Wodiczków wygłosiła Danuta Michalik, założycielka Izby Muzealnej poświęconej rodzinie Wodiczków, która o tej rodzinie może opowiadać długo. – Posłużyłam się licznymi cytatami

z listów pisanych przez członków rodziny w różnych latach. One najbardziej oddają klimat

i pokazują jakie działania dla lokalnych środowisk podejmowali członkowie tej niezwykłej rodziny – opowiada Danuta Michalik.

Uczestnicy usłyszeli więc

o Bohdanie Wodiczce – o jego rodzicach – Annie i Franciszku – mieszkańcach Wołomina; braciach: Eugeniuszu i Jerzym – również mieszkańcach Wołomina. – Mówiłam też o pięknych kobietach z tej rodziny bo zarówno matka jak też jego siostry Jadwiga i Halina były pięknymi kobietami ale również późniejsze żony synów. Tak przynajmniej je wspominają do dziś niegdysiejsi sąsiedzi. Opowiadają też, że

z ich domu w Wołominie zawsze rozbrzmiewała przepiękna muzyka, o której pamiętają do dziś i której brzmienie wspominają

z sentymentem.

W Sesji, swoją obecność zaznaczyła również Halina Wodiczko, żona Bohdana i jego uczeń Bogdan Olędzki – dyrygent, oraz muzykolog i monografista Bohdana Wodiczki – Michał Klubiński. Dopełnieniem całości wydarzenia był koncert w wykonaniu gości specjalnych Amaduzzi Peli Duo, który poprzedzony był panelem dyskusyjnym, z udziałem wymienionych gości, prowadzonym przez Tadeusza Deszkiewicza, naczelnika Wydziału Promocji w wołomińskim magistracie.

Młodzież szkolna przygotowała prezentację „Kariera Bohdana Wodiczki poza granicami Polski”. Uczestnicy Sesji zobaczyli fragmenty filmu dokumentalnego

o pobycie Bohdana Wodiczki

w Islandii. Mogli więc przekonać się jak wyglądał i usłyszeć co

o nim do powiedzenia mieli inni, często również wybitni muzycy.

Bohdan Wodiczko to niezwykle barwna postać mająca bliskie związki rodzinne z Wołominem. Urodzony

w 1911 roku muzyk, kompozytor i dyrygent uznania doczekał się po II wojnie światowej.

W latach 1946 – 1950 pełnił funkcję pierwszego dyrygenta Filharmonii Bałtyckiej. Równolegle

w latach 1947 – 1949 był kierownikiem muzycznym Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku.

W roku 1950 został kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem Państwowej Filharmonii w Łodzi. Od 1951 roku zajmował analogiczne stanowisko w Państwowej Filharmonii w Krakowie by wreszcie w latach 1955 – 1958 zostać kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem w Filharmonii Narodowej

w Warszawie. W 1960 roku został dyrygentem orkiestry w Reykjaviku (Islandia).

Osiągnięć zawodowych można by tu jeszcze wymieniać wiele. Za wkład w rozwój kultury Bohdan Wodiczko został doceniony jeszcze za życia i otrzymał najwyższe odznaczenie Islandii Order of the Falcon, został też laureatem Nagrody Związku Kompozytorów Polskich. Zmarł w wieku 74 lat w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Imieniem Bohdana Wodiczki nazwano skwer przy gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

i skwer przy ulicy Moniuszki w Wołominie.

Opracowała Teresa

Urbanowska