Odbiór odpadów z działek rekreacyjnych na terenie Gminy Radzymin

Marki - niedługo sezon na deklaracje odpadowe

Zgodnie z uchwałą nr 228/XVII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 09.12.2019 r., dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od 01.01.2020 r., nieruchomości wykorzystywane na cele  rekreacyjno – wypoczynkowe nie  są objęte zorganizowanym przez gminę  systemem odbioru odpadów komunalnych.

W celu zapewnienia odbioru odpadów, wytworzonych na działkach rekreacyjnych, właściciele nieruchomości mają obowiązek indywidualnego zawarcia stosownej umowy z przedsiębiorcą.

W 2023 r. ofertę usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zgłosiły następujące firmy:

 • MS-EKO Sp. z o.o. ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa,
  tel. 512 171 638, e-mail: 
  m.baczek@ms-eko.pl
 • P.P.U.H. IMPERF s.c. D. Szpańki  G. Staniec , ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin, tel. 22 787 88 65; 22 786 89 46, e-mail: imperf@imperf.com.pl
 • MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka,
  tel. 29 769 18 00 w 116, e-mail: 
  biuro@purehome.pl
 • PARTNER Dariusz Apelski ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa, tel. 512 331 989, e-mail: m.nalewajek@partner-apelski.pl

Więcej kontaktów do firm, świadczących usługi odbioru odpadów, można znaleźć w wykazie podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym burmistrza, do kontroli przestrzegania i  stosowania przepisów ustawy, organ będzie przeprowadzał kontrolę umów zawartych z  przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych z  działek rekreacyjnych.

 

Więcej informacji z Radzymina

Dystrybucja węgla przez gminę Radzymin w 2023 r.

Dystrybucja węgla przez gminę Radzymin w 2023 r.

Większość zainteresowanych osób, które złożyły wniosek w terminie, dokonało już zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Jednak grono osób, pomimo wielu prób kontaktu ze strony [...]
0 komentarzy
Radzymin - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Radzymin – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Raport wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi [...]
0 komentarzy

Szóste zwycięstwo KPR Marcovia ROKIS

Tydzień temu grające w pierwszej lidze piłki ręcznej zawodniczki KPR Marcovia ROKIS zwyciężyły z AZS UW Warszawa. W ubiegłą sobotę mareckie piłkarki grały [...]
0 komentarzy

Radzymin – zgłoszenia do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci urodzone w 2016 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2017, [...]
0 komentarzy
94-latek chciał pomóc policjantom - oddał oszustom ponad 652 tysiące złotych

Godziny pracy Kasy UMiG Radzymin

Kasa Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, mieszcząca się w bud. „A” przy pl. T. Kościuszki 2, od dnia 14 marca 2023 r. czynna [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.