Oferta pracy w UMiG Radzymin

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta  i Gminy Radzymin (stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata).

wymiar czasu pracy ? pełny etat,
planowany termin zatrudnienia:  II kwartał 2021

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości;
 • przygotowanie dokumentacji oraz wniosków dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym;
 • przygotowanie dokumentacji oraz wniosków w sprawie potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych i ustawy  z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomości rolnymi Skarbu Państwa;
 • przygotowanie dokumentacji oraz wniosków dotyczących nieruchomości nabytych na własność gminy w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych;
 • analiza danych i przygotowywanie sprawozdań i zestawień z zakresu wykonywanych zadań;
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi gminy w ww. sprawach;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • udokumentowany minimum 2 letni staż pracy w tym przynajmniej roczny staż pracy w administracji publicznej lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego;
 • wykształcenie wyższe o profilu/specjalności  geodezja, administracja, prawo;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa w szczególności z zakresu ustaw: ustawy o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • predyspozycje osobowościowe: umiejętność analizy i syntezy informacji, wypracowywania i podejmowania decyzji, redagowania pism urzędowych, analizy i interpretacji przepisów i aktów prawnych;
 • dokładność, terminowość i zaangażowanie w wykonywaniu zadań, zdolności analityczne, umiejętność podejmowania decyzji,  umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, umiejętność pracy z klientem;
 • dobra znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego MS Office (w części Word, Excel).

WYMAGANIA DODATKOWE – wymagania nieobowiązkowe a preferowane, których niespełnianie nie dyskwalifikuje kandydata w prowadzonym procesie naboru:

 • Prawo jazdy Kat. B;
 • doświadczenie zawodowe  w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w przedmiocie prowadzenia zadań objętych niniejszym naborem;
 • posiadanie dodatkowych kursów i szkoleń, adekwatnych do danego stanowiska pracy.

Źródło: UM Radzymin

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Radzymina

Aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy Radzymin – MÓJ RADZYMIN

Aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy Radzymin – MÓJ RADZYMIN

Dostęp do informacji jest w obecnych czasach dobrem nieocenionym. Nowe technologie dają coraz więcej możliwości swobodnego kontaktu i dostępu do źródeł wiedzy. Gmina [...]
0 komentarzy
120 lat OSP Radzymin

120 lat OSP Radzymin

120 lat służby to niezwykła historia kilku pokoleń strażaków-ochotników, ich trudu, poświęcenia oraz zaangażowania. W niedzielę 18 września, swój niezwykły jubileusz świętowała jednostka [...]
0 komentarzy

DNI RADZYMINA – 16-18 września 2022 r.

Co roku, w trzeci tydzień września Radzymin Dni Radzymina W tym roku także nie zabraknie atrakcji. Dni Radzymina 2022 W programie: Spotkanie autorskie [...]
0 komentarzy
Wnioski o dodatek węglowy

Radzymin – przedłużenie terminu wypłat dodatku węglowego

Gmina Radzymin, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego, nie otrzymała dotąd żadnych środków na obsługę i wypłatę dodatku węglowego. Z tego powodu [...]
0 komentarzy

Szczęśliwy finał poszukiwań dziecka. Pomogli dzielnicowi z Radzymina

Chwile grozy przeżyła mama dziecka, które wyszło z domu i oddaliło się z miejsca zamieszkania. Kobieta usiłowała sama odnaleźć syna, lecz bezskutecznie. O [...]
Jeden komentarz

LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

To była znów prawdziwa bitwa na rowerach górskich. I to w dość trudnych warunkach. W kolarskich wyścigach LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne w sprawie projektu budowy ul. Polnej Róży w Słupnie

12.09.2022 r. o godz. 17:00 odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu budowy ul. Polnej Róży w Słupnie. Konsultacje odbędą się w formie [...]
0 komentarzy

Radzymin – przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych

Burmistrz Radzymina ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony [...]
0 komentarzy

Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie została utworzona nowa ścieżka edukacyjna. Ścieżka ta powstała w ramach projektu „Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji ekologicznej [...]
0 komentarzy
Spotkanie z Krzysztofem Chacińskim burmistrzem Radzymina

Trudne czasy a inwestycje gminne

Pandemia, wojna w Ukrainie – czy to jedyne powody galopujących cen, inflacji i zawirowań na rynku inwestycji? Odpowiedzi na nurtujące nas pytania są [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.