Ogłoszenie o pracy w charakterze specjalisty terapii uzależnień w Ząbkach

OPS w Markach zatrudni

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza osoby zainteresowane pracą w charakterze specjalisty terapii uzależnień dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Ząbkach przy ul. 3 Maja 14/16 do składania aplikacji.

 1. Do zadań specjalisty terapii uzależnień należeć będzie w szczególności:
  • udzielanie porad i konsultacji skierowanych do osób używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin;
  • udzielanie osobom używającym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych
   i ich rodzinom kompleksowych informacji dotyczących choroby uzależnienia;
  • diagnozowanie problemu i kwalifikowanie do dalszych działań lub leczenia;
  • motywowanie do podjęcia terapii w systemie najkorzystniejszym z punktu widzenia skuteczności leczenia choroby uzależnienia,
  • nawiązywanie kontaktów z placówkami zajmującymi się leczeniem osób uzależnionych,
  • składanie w I kwartale sprawozdania z wykonania w roku ubiegłym czynności,
   o których mowa powyżej

Wymagania niezbędne :

 • posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • znajomość ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  o przeciwdziałaniu narkomanii.
 1. Wymagania dodatkowe: doświadczenie, umiejętność współpracy i bezkonfliktowość, terminowość i sumienność w wykonywaniu zadań, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność.

Informacja o warunkach pracy:

Konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin odbywają się w siedzibie Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach przy ul. 3 Maja 14/16.

Dwugodzinne konsultacje odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Do wyboru wtorek lub piątek, najwcześniej od godz. 15.00.

Wynagrodzenie za jeden dyżur wynosi 200,00 zł

 1. Aplikacje kandydatów powinny zawierać kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i wymagane kwalifikacje.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 22 marca 2021 r. w następujący sposób:

 1. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w zamkniętych kopertach, lub
 2. przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?nabór na specjalistę terapii uzależnień „, lub
 3. przesłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl ? ?oferty pracy?
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska
  Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika
  z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te zostały opisane na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce „Dane osobowe”.
Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - od poniedziałku kolejny etap przebudowy Szwoleżerów

Ząbki – od poniedziałku kolejny etap przebudowy Szwoleżerów

Firma Dowbud-C II Sp. z o.o. Sp. k. realizująca na zlecenie Miasta Ząbki przebudowę środkowego odcinka ul. Szwoleżerów (odcinek od ul.Zielenieckiej do ul.Kościuszki) [...]
0 komentarzy
Ząbki - informacje dla wyborców II tura

Ząbki – informacje dla wyborców II tura

Ponowne głosowanie, II tura wyborów Burmistrza Miasta Ząbki,  będzie przeprowadzona w dniu 21 kwietnia 2024 r.  od godz. 700 do godz. 2100 w [...]
0 komentarzy
Bezpłatna komunikacja ząbkowska w dniu II tury wyborów 21.IV

Bezpłatna komunikacja ząbkowska w dniu II tury wyborów 21.IV

W dniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Ząbki w dniu 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) przejazdy autobusami Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej będą bezpłatne dla [...]
0 komentarzy
W Ząbkach się opłaca

W Ząbkach się opłaca

Nie rozliczyłaś/rozliczyłeś jeszcze PIT-a za 2023 rok? Czasu pozostało coraz mniej, bo tylko do 30 kwietnia 2024!  Zobacz, co dzięki Twoim podatkom, zostało [...]
0 komentarzy
Ząbki - Oferta pracy

Ząbki – Oferta pracy

Burmistrz Miasta Ząbki zatrudni pracowników do utrzymania czystości na terenie Miasta Ząbki. Wymagania: wykształcenie podstawowe; umiejętność pracy w zespole; stan zdrowia pozwalający na [...]
0 komentarzy
Ząbki - Opiekun środowiskowy poszukiwany

Ząbki – Opiekun środowiskowy poszukiwany

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach poszukuje osoby na stanowisko Opiekun środowiskowy. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie (po okresie trwania umowy zlecenia możliwość [...]
0 komentarzy
Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” ÂMEFIT FITNESS, GYM & MORE – szybszą drogą do sukcesu w osiągnięciu Twojego celu. Pełna [...]
0 komentarzy
Ząbki - Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni Pracownika Socjalnego

Ząbki – Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni Pracownika Socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach  poszukuje kandydata na stanowisko: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej. wymiar zatrudnienia: 1 etat komórka organizacyjna : [...]
0 komentarzy
Spotkanie brązowych medalistów Mistrzostw Polski w szabli z Burmistrzem Miasta Ząbki

Spotkanie brązowych medalistów Mistrzostw Polski w szabli z Burmistrzem Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki pogratulowała zawodnikom i trenerom UKS Szabla Ząbki Kamilowi i Sebastianowi Więchom sukcesów na Mistrzostwach Polski Seniorów w Szabli. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Ząbki – planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Ząbkach w dniu 16 kwietnia 2024 r. DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA GODZINY OBSZAR [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.