Ogłoszenie o pracy w charakterze specjalisty terapii uzależnień w Ząbkach

OPS w Markach zatrudni

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza osoby zainteresowane pracą w charakterze specjalisty terapii uzależnień dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Ząbkach przy ul. 3 Maja 14/16 do składania aplikacji.

 1. Do zadań specjalisty terapii uzależnień należeć będzie w szczególności:
  • udzielanie porad i konsultacji skierowanych do osób używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin;
  • udzielanie osobom używającym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych
   i ich rodzinom kompleksowych informacji dotyczących choroby uzależnienia;
  • diagnozowanie problemu i kwalifikowanie do dalszych działań lub leczenia;
  • motywowanie do podjęcia terapii w systemie najkorzystniejszym z punktu widzenia skuteczności leczenia choroby uzależnienia,
  • nawiązywanie kontaktów z placówkami zajmującymi się leczeniem osób uzależnionych,
  • składanie w I kwartale sprawozdania z wykonania w roku ubiegłym czynności,
   o których mowa powyżej

Wymagania niezbędne :

 • posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • znajomość ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  o przeciwdziałaniu narkomanii.
 1. Wymagania dodatkowe: doświadczenie, umiejętność współpracy i bezkonfliktowość, terminowość i sumienność w wykonywaniu zadań, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność.

Informacja o warunkach pracy:

Konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin odbywają się w siedzibie Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach przy ul. 3 Maja 14/16.

Dwugodzinne konsultacje odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Do wyboru wtorek lub piątek, najwcześniej od godz. 15.00.

Wynagrodzenie za jeden dyżur wynosi 200,00 zł

 1. Aplikacje kandydatów powinny zawierać kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i wymagane kwalifikacje.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 22 marca 2021 r. w następujący sposób:

 1. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w zamkniętych kopertach, lub
 2. przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?nabór na specjalistę terapii uzależnień „, lub
 3. przesłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl ? ?oferty pracy?
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska
  Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika
  z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te zostały opisane na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce „Dane osobowe”.
Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Mieszkańcu, Budżet Obywatelski to Twój budżet. Zachęcamy do głosowania

Ząbki – Mieszkańcu, Budżet Obywatelski to Twój budżet. Zachęcamy do głosowania

Do 30 września 2023 r. trwa głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki 2023. UM Ząbki zachęca do głosowania online, to zajmuje tylko [...]
0 komentarzy
Ząbki - Wyprzedaż garażowa

Ząbki – Wyprzedaż garażowa

I wyprzedaż garażowa odbędzie się 23 września od godziny 10.00 do 14.00 (sobota) na pasażu przy ul. Orlej. Obowiązują zapisy dla Sprzedających chcących [...]
0 komentarzy
Trwa przetarg na nazwę dla trybuny stadionu MOSiR Ząbki

Trwa przetarg na nazwę dla trybuny stadionu MOSiR Ząbki

Trwa drugi przetarg pisemny na wydzierżawienie prawa do nazwy trybuny stadionu MOSiR Ząbki, położonej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21, stanowiący własność [...]
0 komentarzy
Sesja Rady Miasta Ząbki

LXXXIV sesja Rady Miasta Ząbki

LXXXIV sesja Rady Miasta Ząbki  odbędzie się 27 września 2023 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie [...]
0 komentarzy

Wypadek na zlocie aut elektrycznych. Tesla wjechała w kibiców. Ranny fotoreporter.

W niedzielę 17 września około godz. 15:00 na „7 Ekozlocie Samochodów Elektrycznych w Ząbkach” podczas pokazowego wyścigu na 1/8 mili pojazd marki Tesla [...]
0 komentarzy
Ząbki - Oświadczenie Stowarzyszenia Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności

Ząbki – Oświadczenie Stowarzyszenia Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności

W zawiązku z zaistniałym wypadkiem w dniu 17 września 2023 r. podczas 5. wyścigu EV w trakcie wydarzenia 7. Zlot Samochodów Elektrycznych i Wodorowych , [...]
0 komentarzy
Ząbki - Darmowe lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy

Ząbki – Darmowe lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy

Dnia 3 października br. ruszają darmowe lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy, które poprowadzi Pan Bazyli Bazyluk. Zajęcia będą odbywały się co wtorek o godz. [...]
0 komentarzy
Ząbki - Wolne miejsca w przedszkolach publicznych

Ząbki – Wolne miejsca w przedszkolach publicznych

Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Miasto Ząbki, dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Zainteresowanych rodziców prosimy o [...]
0 komentarzy
Ząbki - XXXI Jesienne Biegi Przełajowe

Ząbki – XXXI Jesienne Biegi Przełajowe

W najbliższą sobotę 23 września o godzinie 11:00 startują XXXI Jesienne Biegi Przełajowe w parku miejskim im. Szuberta przy stacji PKP w Ząbkach. [...]
0 komentarzy
Ząbki - Trwa Europejski Tydzień Mobilności 2023!

Ząbki – Trwa Europejski Tydzień Mobilności 2023!

Trwa Europejski Tydzień Mobilności, (16-22 września), który w tym roku odbywa się pod hasłem „OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ!” 172 polskie miasta/gminy/powiaty zarejestrowały swój udział! https://mobilityweek.eu/participating-towns-and-cities/?year=2023&country=PL [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.