Program Karta Mieszkańca ?Jestem z Ząbek?

karty mieszkańca Jestem z Ząbek

Program Karta Mieszkańca ?Jestem z Ząbek? to oferta skierowana do osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w Ząbkach. Karta upoważnia jej posiadaczy do korzystania ze zniżek, rabatów, ulg i przywilejów przysługujących użytkownikom karty, realizowanych przez miasto Ząbki.

Karta Mieszkańca ?Jestem z Ząbek? to również bezpłatna komunikacja miejska.

Karta wydawana jest bezpłatnie i jest przypisana do jednego posiadacza. W przypadku konieczności wydania duplikatu karty pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.

Osoby niezameldowane na pobyt stały, mają ważną kartę mieszkańca przez 12 miesięcy od zaakceptowania wniosku  dot. udziału w programie karty mieszkańca. W przypadku osób, które oprócz odprowadzenia podatku na poczet Ząbek, są również zameldowane na pobyt stały, karta jest ważna przez 24 miesiące. Po zakończeniu okresu ważności karty, należy ją przedłużyć, przedkładając roczne zeznanie podatkowe za rok ubiegły.

Nowa karta mieszkańca może być dostępna w telefonie jako aplikacja mobilna w systemie Android 5.0 lub nowszym oraz w systemie iOS w wersji 10.0 lub nowszym. Aplikacje są dostępne bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store .

Każdy uczestnik programu karta mieszkańca może użyć karty wirtualnej zainstalowanej tylko na jednym urządzeniu oraz mieć jedną aktywną kartę zbliżeniową Jestem z Ząbek.

Co zyskuje każdy mieszkaniec Ząbek?

 • zniżki na usługi użyteczności publicznej ? w Miejskim Centrum Sportu: basen, kręgielnia i squash – ok. 25%,
 • do 10% rabatu na zajęcia z jogi i fitness, prowadzone przez MOSiR;
 • bezpłatne przejazdy liniami komunikacji miejskiej ?Ząbki – 1, 2 i 3? na terenie całego miasta oraz do SKM w Rembertowie i do M1 w Markach;
 • dopłaty do biletów ulgowych ZTM ważnych w 2 strefie biletowej. ZTM ? tańsze przejazdy koleją ze stacji PKP Ząbki dla uczniów w ramach wspólnego biletu ZTM-KM;
 • zniżki w opłatach za przedszkole publiczne oraz dopłaty do obiadów szkolnych dla dzieci z kartą dużej rodziny,
 • zniżka na akcje ?Zima w mieście? oraz ?Lato w mieście?.

Jak można uzyskać kartę?

Wniosek o wydanie nowej karty można złożyć poprzez stronę internetową jestemzzabek.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta. Ze względu na panujący w Polsce stan epidemii zachęcamy mieszkańców do składania wniosków online.

Do karty wirtualnej uprawniona osoba będzie miała dostęp zaraz po akceptacji wniosku o przystąpieniu do programu Jestem z Ząbek przez pracownika urzędu, bez konieczności wychodzenia z domu (na rozpatrzenie wniosku złożonego online, pod warunkiem że jest on kompletny, będziemy musieli poczekać około 2-3 dni, maksymalnie 30 dni w przypadku znaczącej liczby złożonych w tym samym czasie wniosków). Jeśli jednak mieszkaniec zdecyduje się na kartę plastikową, która nie jest wyrabiana od ręki, to jej otrzymanie także będzie w pełni bezpieczne. Zostanie ona dostarczona do skrzynki pocztowej. Taki system będzie funkcjonował do końca trwania stanu epidemii w Polsce.

Jak złożyć wnioski o kartę przez Internet dla siebie i dla dzieci ?

Składając wniosek drogą internetową w pierwszej kolejności:

 1. zakładamy i potwierdzamy konto w serwisie jestemzzabek.pl; (w celu potwierdzenia konta musimy kliknąć na link, który otrzymamy emailem). Jeśli po kilku minutach email z linkiem aktywacyjnym nie dotarł należy sprawdzić folder spam. W przypadku gdy przy rejestracji podaliśmy tylko numer telefonu komórkowego, otrzymamy SMS z pierwszym hasłem logowania
 2. składamy wniosek o przyłączenie do Programu Karta Mieszkańca ? do wniosku załączamy fotografię i skany lub zdjęcia potrzebnych dokumentów (pierwszej strony rocznego zeznania PIT (formularze PIT-28, 36, 36L, 37, w przypadku emerytów może to także być PIT -40A lub PIT-OL, UPO ? urzędowe potwierdzenie odbioru, gdy składaliśmy wniosek przez internet, skan dowodu lub paszportu)
 3. po zaakceptowaniu wniosku przez Urząd możemy już korzystać z aplikacji mobilnej i mamy możliwość wnioskowania dla siebie o kartę w formie fizycznej, czyli o kartę mieszkańca w formie chipowej karty zbliżeniowej, a także możemy dołączać dzieci do konta ;
 4. po akceptacji wniosku o dołączenie dziecka do konta rodzica lub opiekuna, dzieci mają aktywne karty wirtualne, rodzic zarządza kontem dziecka do skończenia przez nie 18 lat m.in. może ustawić login i hasła dla dzieci. Może też zawnioskować o kartę fizyczną dla dziecka.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania karty ?

Podstawą do wydania karty jest wypełniony wniosek.

Jeśli składamy wniosek w formie papierowej, do wniosku należy dołączyć aktualne kolorowe zdjęcie o wym. 35×45 mm, podpisane czytelnie na odwrocie (będzie zwrócone). Przy składaniu wniosku w Urzędzie Miasta, pracownikowi punktu obsługi karty należy okazać dokument tożsamości (dowód, kartę pobytu lub paszport), oraz dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego za 2020 rok. ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach. Mogą to być:

 1. pierwsza strona złożonego zeznania rocznego PIT-u za rok ubiegły (2020), ta, na której jest adres zamieszkania, z prezentatą (tj. ze stemplem wpływowym) wołomińskiego urzędu skarbowego poświadczając złożenie rozliczenia podatku. Honorowane są następujące formularze zeznania rocznego: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Można również okazać PIT-40A/11A przysłany przez organ emerytalno-rentowy ( w tym przypadku potwierdzenie wpływu do US Wołomin nie ma zastosowania) lub PIT-OL. UWAGA formularz PIT-11 nie jest zeznaniem rocznym, tylko informacją pracodawcy o uzyskanych dochodach.LUB
 2. urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego jw. składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.LUB
 3. zaświadczenie z urzędu skarbowego, nie starsze niż za okres 30 dni, potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku i adresem zamieszkania.

Przesyłając skany lub zdjęcie dokumentów zalecamy zamazanie nadmiarowych lub nie swoich danych ? np. pesela współmałżonka, z którym się rozliczyliśmy czy kwot, jeśli są widoczne na pierwszej stronie zeznania podatkowego, Na reprodukcji dokumentu tożsamości powinny zostać widoczne ? wizerunek, imię i nazwisko oraz numer pesel ? pozostałe informacje możemy zamazać.;

Po rozpatrzeniu wniosku przesłane załączniki są automatycznie usuwane z systemu.

Kartę można też wyrobić dzieciom do ukończenia 18. roku życia. W tym przypadku wniosek papierowy składa rodzic lub opiekun prawny. (link do wniosku o kartę dla nieletnich dzieci).W przypadku gdy nazwisko dziecka jest inne niż nazwisko wnioskodawcy, należy okazać dokument poświadczający pokrewieństwo lub prawo opieki (pieczy zastępczej itp.) nad dzieckiem. W przypadku załatwiania sprawy przez Internet, rodzic ? uczestnik Programu karta mieszkańca ?Jestem z Ząbek? może założyć konto dziecku, lub jeśli takie konto w systemie istnieje ?przywiązać? go do swojego konta składając odpowiedni wniosek przez internet. Po jego akceptacji, w przypadku dowiązywania istniejącego konta dziecka (także pełnoletniego kontynuującego naukę) taki wniosek w pierwszej kolejności musi zostać zaakceptowany przez pracownika punktu karty, a następnie przez właściciela dowiązywanego konta, wtedy uprawnienia wynikające z udziału rodzica w Programie, zostaną rozszerzone na dziecko lub dzieci ?przypięte? do konta. Lista dzieci i ich kart jest dostępna w zakładce ?Moja rodzina?. Rodzic ma możliwość zarządzania kontami dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku dowiązywania dziecka pełnoletniego uczącego się (do ukończenia 26 roku życia) dodatkowo konieczne będzie potwierdzenia przez nie kontynuacji nauki np. skanu legitymacji szkolnej. Służy do tego ?Wniosek o przyznanie uprawnień do programu karta mieszkańca dla osób uczących się w wieku 18-26 lat,? który po zaakceptowaniu wydłuży możliwość dziedziczenia uprawnień do Programu Karty Mieszkańca na okres do kolejnych urodzin osoby uczącej się, wtedy taki student czy licealista może zawnioskować o kartę w formie fizycznej (plastikowej).

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

W Ząbkach w Dzień Dziecka bezpłatny wstęp na basen dla dzieci do 16 r.ż.

Zarządzeniem nr 0050.57.2023 Burmistrza Miasta Ząbki, dnia 1 czerwca, dzieci do 16 roku życia mogą bezpłatnie korzystać z krytego basenu w Ząbkach. Ząbkowski [...]
0 komentarzy

Umowa na remont ul. Jagiellońskiej w Ząbkach podpisana

30 maja  Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę na budowę drogi, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego w ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz [...]
0 komentarzy
Oddaj krew w Ząbkach

Oddaj krew w Ząbkach

Najbliższa akcja krwiodawcza odbędzie się w dniu 4 czerwca br. (niedziela), w godzinach 9:00-14:00 przed Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach (BASEN), przy ul. [...]
0 komentarzy

Ząbki – Mistrzostwa Mazowsza Seminockdown karate już w najbliższą sobotę

Mistrzostwa Mazowsza w Seminockdown Karate odbędą się  już w najbliższą sobotę, 27 maja 2023 r. od godz. 12:00 w SP nr 5 , [...]
0 komentarzy
Ponad 1600 zwrotów produktów od klientów - nieuczciwy kasjer opuścił pracę w kajdankach

Regularny złodziej – kradł tylko w środy i czwartki

Wołomińscy kryminalni zatrzymali 53-latka podejrzanego o kradzieże w sklepie wielobranżowym w Ząbkach. Mężczyzna, do placówki handlowej przychodził cyklicznie w środy i czwartki. Jego [...]
0 komentarzy
Ząbki - zaproszenie na konferencję

Ząbki – zaproszenie na konferencję

Dyrekcja SP nr 2 w Ząbkach i Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej zapraszają na Konferencję „Współczesne problemy w wychowaniu dziecka i nastolatka”. Konferencja odbędzie się [...]
0 komentarzy
25-lecie Szkoły Katolickiej w Ząbkach

25-lecie Szkoły Katolickiej w Ząbkach

To już 25 lat istnienia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach.  Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szkole Katolickiej w Ząbkach w roku szkolnym 1997/98. [...]
0 komentarzy

Zapisy na zawody pływackie dla kursantów MCS Ząbki

Ruszyły zapisy na IV Zawody Pływackie „The Winners of MCS”! To wewnętrzna impreza Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach, podczas której kursanci uczęszczający na [...]
0 komentarzy
Ząbki - Społeczność SP nr 6 zaprasza na Festyn Rodzinny w Zgodzie z Naturą

Ząbki – Społeczność SP nr 6 zaprasza na Festyn Rodzinny w Zgodzie z Naturą

20 maja w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Dzikiej w Ząbkach, odbędzie się Festyn Rodzinny pod hasłem „W zgodzie z naturą”.   [...]
0 komentarzy

Ząbki – burmistrz Małgorzata Zyśk ogłosiła postępowanie na rozbudowę skateparku

Burmistrz Małgorzata Zyśk ogłosiła postępowanie na rozbudowę skateparku. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową obiektu przy ul. Słowackiego w Ząbkach. 2.    [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.