Ona i On

Ryszard
Stańczak
– ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Udowodniono, że reakcje seksualne kobiet zmieniają się w miarę
nabywania przez nie doświadczenia seksualnego oraz pozbywania się
uprzedzeń i zahamowań wpojonych przez środowisko.

Zagadnienie różnic tempa przebiegu podniecenia seksualnego
u mężczyzn i kobiet komplikuje się, jeśli chodzi o inne formy
aktywności seksualnej, nie związane ze stosunkiem płciowym. W czasie
masturbacji kobieta reaguje seksualnie tak samo jak mężczyzna.
Ponieważ masturbacja, w czasie której kobieta może się
bardziej adekwatnie stymulować, jest lepszym wskaźnikiem ogólnej
reaktywności seksualnej niż stosunek płciowy, należy wysnuć wniosek,
że kobieta potencjalnie posiada zdolność fizjologiczną do osiągnięcia
orgazmu w tym czasie jak mężczyzna. Wolniejszy przebieg podniecenia
seksualnego u kobiety w czasie kontaktów seksualnych zależy
prawdopodobnie od hamulców psychnych lub mniej adekwatnej
stymulacji seksualnej.

Usunąć hamulce
Powolniejsze tempo przebiegu podniecenia
u kobiety wynika z różnego rodzaju hamulców
psychologicznych. Usunięcie tych hamulców przyspiesza przebieg
podniecenia i ułatwia osiągnięcie szczytowania. Dużą rolę odgrywa tu
słabiej rozbudowana wyobraźnia erotyczna kobiety. U mężczyzny np. już
samo wyobrażenie kontaktu seksualnego z kobietą może wywołać erekcję
z podnieceniem, natomiast u kobiety podobne wyobrażenia o mężczyźnie
na ogół rzadziej doprowadzają do stanu podniecenia seksualnego
i osiągnięcia zespołu gotowości seksualnej.

Konieczny dobry klimat
Udowodniono, że reakcje seksualne
kobiet zmieniają się w miarę nabywania przez nie doświadczenia
seksualnego oraz pozbywania się uprzedzeń i zahamowań wpojonych przez
środowisko. Znaczy to, że stymulacja stref erogennych kobiety wywiera
różne efekty pobudzające seksualnie lub hamujące, w zależności
od poprzednich doświadczeń kobiety oraz środowiskowo wpojonych
poglądów i przekonań. Fakt ten ma duże znaczenie dla
prawidłowych reakcji seksualnych kobiety lub też dla powstawania
zaburzeń w zakresie odczuwania seksualnego. Dowodzi on bowiem, że
kobieta, aby móc prawidłowo reagować seksualnie, musi być
uprzednio do tego przygotowana w sensie pokonania jej rozlicznych
oporów psychicznych. Bez stworzenia przez mężczyznę
odpowiedniego klimatu oraz pokonania pewnych hamulców
psychicznych, nawet najkorzystniejszy pod względem „technicznym"
przebieg stosunku może nie stwarzać warunków dla prawidłowych
reakcji seksualnych.

Ciąg dalszy nastąpi.