Ona i On

Ryszard
Stańczak

– ordynator Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Obniżanie napięcia seksualnego
przypomina odwrotność narastania i powracania poprzez fazę
„plateau”do stanu sprzed okresu rozpoczęcia stymulacji.
Dochodzi do rozluźnienia mięśniówki miednicy, mięśnie
oddechowe są nadal napięte, co powoduje krótki oddech.
Nasilenie uczucia przyjemnego odprężenia wywołuje znużenie, a czasem
potrzebę snu. Podniecenie seksualne spada u kobiet powoli. W czasie
jego ustępowania istnieje możliwość powtórnej reakcji
orgastycznej, pod warunkiem, że dalej będzie stosowana stymulacja
seksualna. Łatwość do wielokrotnych orgazmów jest szczególnie
duża, gdy okres ustępowania podniecenia jest na poziomie fazy
„plateau.

Duży wpływ na reaktywność seksualną
kobiety wywiera całokształt czynników związanych z pierwszym
kontaktem seksualnym. Jego przebieg, oraz następstwa dla dalszego
rozwoju psychoseksualnego kobiety zależą od uczuć jakimi darzy
partnera, uczuć towarzyszących (np. lęku przed bólem), stopnia
rozwoju potrzeb seksualnych, od uprzedniego wyuczenia się przeżywania
szczytowania, od sytuacji w jakiej odbywa się kontakt seksualny, od
wiedzy o życiu seksualnym oraz od partnera jego kultury i
doświadczenia seksualnego. Jeśli kobieta kocha mężczyznę, nie ma
oporów psychicznych przed kontaktem seksualnym, odczuwa
wyraźne potrzeby seksualne, nauczyła się już przedtem przeżywania
szczytowania, posiada minimum wiedzy o życiu seksualnym, a partner
kocha ją i dysponuje dużą kulturą, i doświadczeniem seksualnym –
wówczas pierwszy kontakt seksualny zazwyczaj dostarcza
kobiecie maksimum satysfakcji i stwarza dogodne warunki dla jej
rozwoju psychoseksualnego.

Jeśli kobieta nie kocha mężczyzny, ma
wiele oporów (lęk, wstyd, opory moralne), nie odczuwa jeszcze
potrzeb seksualnych, nie zna zjawiska szczytowania, brakuje
odpowiedniego otoczenia dla kontaktu seksualnego, nie posiada żadnej
wiedzy o życiu seksualnym, a partner nie darzy jej żadnym pozytywnym
uczuciem i nie dysponuje doświadczeniem w tej dziedzinie życia,
wówczas pierwszy kontakt seksualny nie tylko nie daje kobiecie
żadnej satysfakcji, lecz staje się urazem psychicznym mogącym
wypaczyć rozwój psychoseksualny kobiety i spowodować
pojawienie się niechęci do życia seksualnego. Pomiędzy opisanymi
powyżej skrajnymi sytuacjami związanymi z podjęciem pierwszego
kontaktu seksualnego istnieje niezliczona liczba odmian, które
w różnoraki sposób wpływają na rozwój
psychoseksualny kobiety.