Zegar europejski


Euroentuzjastom niech wyznacza
europejskie cele, eurosceptykom niech odmierza czas istnienia Unii.
Pierwszego maja w Ossowie odsłonięty zostanie zegar słoneczny –
europejski drogowskaz.

Pomysłodawcy chcą, żeby był on
symbolem dobrej woli wszystkich osób i organizacji, którym
bliskie są patriotyczne ideały i promocja naszej „małej
ojczyzny”. Mieszkańcom kontynentu ma uświadamiać, że tu w 1920
roku nasi ojcowie obronili ich wolność i demokrację. Gdyby nie Ossów,
nie byłoby Brukseli. My o tym wiemy. Rzadko jednak pamięta o tym
żyjący w spokoju i dostatku mieszkaniec zachodniej Europy. Może
właśnie ten zegar, wykonany według projektu doktora inż. Marka
Żółtowskiego, utrwali w pamięci świata wydarzenia, które
rozegrały się na tej ziemi przed ponad osiemdziesięciu laty. Może
przedstawiciele dwudziestu europejskich krajów, którzy
zbiorą się tutaj w rocznicę Konstytucji 3 Maja, powiedzą swoim
rodakom o księdzu Ignacym i warszawskich ochotnikach, którzy
polegli tu po to, żeby oni mogli żyć godnie.

Niech przyjeżdżają na gościnne
Mazowsze, niech zadumają się przy ossowskim zegarze nad przemijaniem
czasu, który jednak nie powinien zacierać pamięci. Zapraszamy.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Ossowa