KategoriaNr 0004, 28 kwietnia 2004

Akademia w Wołominie

– Chcemy ożywić szkołę, aby nie popadła w marazm. Pragniemy aktywizować i integrować społeczność szkolną – powiedziała Joanna Pełszyk, dyrektor Zespołu Szkół Nr [...]

Sami sobie

Henryk Oleksiak Od dłuższego czasu panuje limit wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wiemy powstały Fundacje Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Fundusze Współpracy, Programy [...]

Skok na kasę?

Rolniku – radź sobie sam – Hanka, wstawaj! Jedziemy do miasta. Babcia dostała emeryturę – ten okrzyk rolnika powinien brzmieć w uszach dzisiejszych [...]

Solo na bis

„Tam, na oceanach, poznałem smak innego życia, po drugiej jakby stronie tego, co dla większości ludzi wydaje się być kresem” – napisał Krzysztof [...]

Co dalej z Polską?

Krzysztof Oksiuta poseł SKL Polska jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji polityczno – gospodarczej. Rządy Leszka Millera i jego zaplecza politycznego w postaci [...]

Europejskie porządki

Edward M.Urbanowski Nie wiem, czy to wiosenne słońce, czy też zbliżający się dzień zostania formalnie Europejczykiem, spowodowało, ze zacząłem robić wokół siebie porządki. [...]

Spotkanie z poezją

– Cieszę się, że spotkanie z poezją znalazło przychylny klimat i mogliśmy się spotkać w Wołominie Aleksander Nawrocki – redaktor naczelny miesięcznika Poezja [...]

Supermarket za stodołą

Bożenna A. Krzemińska Nieważne, czy wieś chce hipermarketu. Ważne, że w annałach zapiszemy, iż za naszego panowania nastąpił dynamiczny rozwój regionu. Przyszedł postęp, [...]