Patronka szkoły


Środowisko
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Radzyminie przy ul. Marii
Konopnickiej 24 postanowiło, że placówka przyjmie imię
Księżnej Eleonory Czartoryskiej. Nadanie imienia odbędzie się we
wrześniu tego roku.

Księżna Eleonora
Czartoryska pochodziła z czeskiego rodu Wallenstejnów.
Urodziła się w 1712 roku na Morawach. Była żoną właściciela Radzymina
księcia Michała Czartoryskiego, Kanclerza Wielkiego Litewskiego.
Księżna zajęła się sprawami podupadłego miasteczka, o którym
jak pisał Święcicki mówiono: „Rus in urbe” (wieś
w mieście). Okazała się bardzo energiczną i gospodarną kobietą.
Dzięki niej miasto Radzymin znacznie się rozwinęło i wzbogaciło.

Postać Księżnej i
jej zasługi zapragnęli docenić Dyrekcja i Grono Pedagogiczne szkoły
podstawowej i gimnazjum nr 2 w Radzyminie przy ul. Marii Konopnickiej
24. Po przeprowadzeniu ankiety wśród uczniów i
nauczycieli, decyzją Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców
została wybrana na patronkę szkoły.

W uzasadnieniu
wyboru czytamy: (…) przyczyniła się do rozkwitu Radzymina i
polepszenia doli jego mieszkańców. Wydała unikalny w skali
kraju zbiór praw, który regulował stosunki między
dworem i mieszkańcami. (…)

W 1785 roku król
na jej prośbę nadał Radzyminowi nowe przywileje. (…) w tym prawo
targów, w każdą środę tygodnia. Z fundacji Księżnej
wzniesiono w mieście murowany kościół w miejsce starego,
drewnianego, plebanię oraz piękną klasyczną dzwonnicę. Przy kościele
dzięki ofiarności Księżnej został zbudowany dom, gdzie miała swoją
siedzibę pierwsza w mieście i regionie szkoła elementarna oraz
przytułek dla ubogich. (…) Budując w nim szkołę stała się
prekursorką oświaty na danym terenie (…).

Sam akt nadania
imienia szkoły zostanie dopełniony 18 września 2004r.

Janusz
Żmijewski