Święto Kolegiaty

W
dniu 25 marca br. mieszkańcy Radzymina będą obchodzić rocznicę
podniesienia kościoła parafialnego do godności Kolegiaty. Dwanaście
lat temu, a dokładniej 25 marca 1992 roku, Biskup Ordynariusz
Diecezji Warszawsko-Praskiej Kazimierz Romaniuk podniósł
radzymińską świątynię do godności Kolegiaty oraz ustanowił Kapitułę.
Fakt ustanowienia Kapituły ma się też na swój sposób
przyczyniać do podniesienia historycznej rangi tego regionu, a
zwłaszcza samego miasta Radzymin. Podwyższenie rangi świątyni było
ogromnym wydarzeniem dla parafii i całej społeczności radzymińskiej.
Parafia radzymińska została erygowana w 1473 roku przez biskupa
płockiego Kazimierza, a obecny kościół murowany ufundowany
został w XVIII wieku przez księżnę Eleonorę Czartoryską. Ponoć
czynione są przygotowania do nadania imienia księżnej jednej ze szkół
podstawowych w Radzyminie.

Na przestrzeni lat kościół radzymiński był kilkakrotnie
przebudowywany, ostateczny kształt uzyskał po II wojnie światowej.
Współcześnie dzięki dużemu wkładowi księdza proboszcza
Stanisława Kucia i parafian kościół jest stale upiększany.
Niewątpliwie jedną z wyrazistych postaci Radzymina jest ks. prałat
Stanisław Lis, który był proboszczem parafii radzymińskiej.
Ksiądz proboszcz wsławił się tym, że dzięki mądrej „gospodarce”
uratował mogiły Bohaterów 1920 roku. Ksiądz Stanisław w roku
1992 został wybrany Prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie, a
od czerwca 1993 roku przebywa na emeryturze i nadal bierze czynny
udział w życiu Kolegiaty.

Janusz Żmijewski