Opieka stomatologiczna dla uczniów | Miasto Ząbki

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, w czwartek 19 września br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Ząbki a Przychodnią Stomatologiczną przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Ząbkach, ul. Orla 6 lok. 79. Podczas podpisania porozumienia przychodnię reprezentowała Pani Maria Sikorska.

Przedmiotem porozumienia jest udostępnianie przez przychodnię dostępu do świadczeń i organizacja z zakresu:
1. świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkół
Podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, do ukończenia 18. roku życia,
2. profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia ? określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
3. współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo
higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji
zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
Szczegółowe harmonogramy pracy przychodni uzgadniane będą bezpośrednio pomiędzy
przedstawicielem przychodni a dyrektorami szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, od 1 października 2019 roku.

fot – pl.freepik.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.