Opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dąbrówce

opłat za śmieci w Radzyminie

Urząd Gminy w Dąbrówce przypomina o przestrzeganiu terminów opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania na podstawie złożonej deklaracji, do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy tj. za styczeń 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.
Opłatę proszę wnosić drogą elektroniczną na INDYWIDUALNY NR RACHUNKU BANKOWEGO (UWAGA! DO KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI PRZYPISANY JEST INDYWIDUALNY NR RACHUNKU BANKOWEGO).
Opłatę można również wnosić w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Dąbrówce lub przekazem pocztowym.
 
UWAGA! W tytule przelewu należy podać adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz dane osoby, która złożyła deklaracje.
 
UWAGA! Pamietaj, że rachunków za odpady komunalne nie otrzymasz do domu.
Wysokość opłaty będzie zależna: od liczby osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości (w przypadku nieruchomości zamieszkałych).
Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:
  • naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych;
  • wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnienia (koszt każdego upomnienia wynosi 16,00 zł)
  • w przypadku dalszego zwlekania z płatnościami kierowaniem do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych tj. wniosków o przymusowe ściąganie należności, co powoduje obciążenie dłużnika dodatkowymi kosztami np. koszty komornicze, koszty egzekucyjne naliczane przez Urząd Skarbowy
W związku z powyższym bardzo prosimy o dokonywanie terminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Więcej informacji z Gminy Dąbrówka

Uzyskanie numeru porządkowego w Kołakowie

W dniu 9 maja 2022 r. w godzinach od 15:30 do 17:30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołakowie, będzie możliwość odbioru osobistego [...]
0 komentarzy
bezpłatne badania mammograficzne,

Dąbrówka – bezpłatne badanie mammograficzne

Bezpłatne badanie mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat  zostaną przeprowadzone w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii. Badania odbędą się w dniu [...]
0 komentarzy

Uzyskanie numeru porządkowego w Kołakowie

25 kwietnia w godzinach od 15:30 do 17:30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołakowie, będzie możliwość odbioru przez właściciela nieruchomości zawiadomienia o [...]
0 komentarzy
Przerwa w dostawie wody w Markach

Dąbrówka – przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce  informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Guzowatka, nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa w [...]
0 komentarzy
Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Dąbrówka – zmiany w obsłudze nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy/ Зміни в обслуговуванні надання номеру ПЕСЕЛЬ громадянам України

W celu usprawnienia obsługi oraz wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców od 30 marca – Urząd Gminy Dąbrówka będzie prowadził zapisy w zakresie nadawania numeru [...]
0 komentarzy

Dąbrówka – świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Podmioty, a w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z [...]
0 komentarzy
smog

Rusza nabór do programu STOP SMOG w Dąbrówce

Na podstawie podpisanego Porozumienia nr 5/2021/Dąbrówka z dnia 29.12.2021 roku w zakresie realizacji Programu STOP SMOG Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza nabór wniosków o [...]
0 komentarzy
Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Od dnia 16 marca 2022 r., możliwe jest nadawanie numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, [...]
0 komentarzy

Dąbrówka pomaga Ukrainie – Допоможемо Україні

Pakiet najważniejszych informacji dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Dąbrówka. LEGALIZACJA POBYTU Informacji na temat legalizacji pobytu obywateli Ukrainy [...]
0 komentarzy
Przerwa w dostawie wody w Markach

Przerwa w dostawie wody w Guzowatce

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce uprzejmie informuje, że w związku z pracami eksploatacji sieci wodociągowej w miejscowości Guzowatka, nastąpi przerwa w dostawie wody [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.