OSP Ząbki – ochotnicy na ratunek

OSP Ząbki działa nieprzerwanie od 1925 roku niosąc pomoc w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych i innych miejscowych zagrożeń. O zarządzie OSP Ząbki, planach i marzeniach strażaków ochotników oraz Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Norbertem Łosiewiczem, prezesem OSP Ząbki rozmawia Aleksandra Olczyk

? Czy mógłby Pan przedstawić zarząd OSP Ząbki?
– W styczniu tego roku w związku ze złożonymi rezygnacjami części zarządu zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. Obecnie zarząd naszej jednostki reprezentują: Norbert Łosiewicz ? prezes, Krzysztof Jastrzębski ? naczelnik/V-ce prezes, Joanna Papież ? skarbnik, Mirosław Sikora ? sekretarz, Dariusz Posłajko ? gospodarz, Klaudiusz Kowalik ? kronikarz, Sebastian Dominiak ? członek zarządu. Straż to nie tylko zarząd, lecz również strażacy ratownicy, których na chwilę obecną gotowych do działań jest 24.
? Jakie plany, zadania i cele ma OSP Ząbki?
– Planów, jak i marzeń mamy oczywiście wiele, chyba jak każdy. Wiele  z tych planów jest do zrealizowania  w perspektywie pięciu lat, a może  i więcej. W pierwszej kolejności staramy się pozyskać fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy. Dzięki pomocy od bardzo wielu osób z panią burmistrz Małgorzatą Zyśk na czele, która wraz  z Radą Miasta wydzieliła z budżetu miasta 300 tyś zł., marzenie o nowym samochodzie jest do zrealizowania już w tym roku. Obecnie nasze wyposażenie pozostawia wiele do życzenia, są to dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, ciężki Jelcz z 1995 r. oraz średni Star 266, który był przebudowany na pożarniczy w 1996 r. W tym roku wspólnie  z jednostką Strzelecką 1533 z Ząbek, ze środków budżetu obywatelskiego dostaniemy wyposażenie medyczne. Dzięki niemu będziemy prowadzić szkolenia dla mieszkańców z pierwszej pomocy. W kolejnym etapie chcemy wyposażać jednostkę w nowy sprzęt osobisty dla strażaków, środki łączności i wyremontować strażnicę. Jednostka prowadzi także nabór ochotników postawiliśmy sobie cel „100 strażaków na 100-lecie straży” Do okrągłej rocznicy założenia straży pozostało sześć lat, już rozpoczynamy starania, aby na tą rocznice pozyskać nowy ciężki samochód ratowniczo gaśniczy.
? Jakie zagrożenia występują w Ząbkach?
? Nasza jednostka średnio rocznie wyjeżdża około 130 razy. Najczęstsze zdarzenia to kolizje i wypadki, wynoszą one około 80% wszystkich naszych wyjazdów. Jest to związane z tym, że przez Ząbki przebiegają drogi wojewódzkie, które stanowią główne trasy dojazdowe do Warszawy dla mieszkańców naszego powiatu. W sezonie grzewczym odnotowujemy sporą ilość pożarów sadzy w przewodach kominowych. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ pożar zostaje wykryty kiedy jest już rozwinięty  i zaczyna pękać komin, wtedy pożar może rozprzestrzenić się na cały dom. Przeciwdziałanie pożarom sadzy jest bardzo proste i mniej kosztowne, niż usuwanie następstw pożaru, wystarczy raz w roku zaprosić kominiarza, który to oczyści przewód kominowy z zalegającej sadzy.
? Jak przebiega proces rekrutacji w Wasze szeregi?
– Proces rekrutacji w jednostce ma charakter ciągły, jak już wspominałem chcielibyśmy mieć 100 strażaków na 100 lecie jednostki. Niebawem będziemy rozdawać ulotki informujące o naborze ochotników. Rozwiesimy także plakaty na słupach informacyjnych w mieście, a na budynku straży będzie wisiał baner. Wstępne wymagania są bardzo proste, mianowicie: wiek 18-65 lat, dobry stan zdrowia i najważniejsze to chęci do niesienia pomocy. Kolejnym etapem jest ukończenie kursu podstawowego organizowanego  w Państwowej Straży Pożarnej. Dopiero ukończenie kursu dopuszcza do udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dołączenia do nas.
? Kilka słów o Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, jak można wstąpić w jej szeregi?
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ma na celu wzbudzenie szerszego zainteresowania młodzieży problematyką ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby  w szeregach OSP. Członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku 12 ? 18 lat. Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nie trudno jest się dostać, wystarczy skontaktować się lub przyjść ze zgodą opiekuna prawnego. Członkowie MDP biorą czynny udział w życiu jednostki np. w zbiórkach, ćwiczeniach czy festynach. Warto dodać, że MDP może w pełni korzystać z urządzeń technicznych OSP podczas zbiórek, oczywiście zachowując zasady BHP oraz pod czujnym okiem opiekuna MDP  i pozostałych strażaków. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedmedycznej, brać udział  w akcjach charytatywnych typu festyny, zbiórki oraz aktywnie spędzać czas i rozwijać się to właśnie zajęcie dla ciebie.
? W jaki sposób OSP Ząbki angażuje się w życie społeczne?
– Ważne jest też to, aby pamiętać, że ochotnicza straż pożarna to nie tylko pożary, wypadki czy inne akcje. Ważnym elementem życia jednostki są również spotkania  z mieszkańcami. Spotkania takie mogą mieć różną formułę. W naszej jednostce, duża część strażaków posiada szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Pozwala nam to na spotkania z mieszkańcami w celu propagowania udzielania pierwszej pomocy. I tak, wraz  z fundacją WOŚP przeprowadzamy w klasach 1-3 szkół podstawowych szkolenia dla najmłodszych z podstaw udzielania pierwszej pomocy. Bierzemy również aktywny udział  w wydarzeniach kulturalnych naszego miasta, poprzez zabezpieczenia medyczne oraz przeciwpożarowe. Staramy się być zawsze tam, gdzie gromadzą się mieszkańcy aby pokazać, że mogą na nas liczyć oraz jakim sprzętem dysponujemy. Przeprowadzamy pokazy sprzętu ratowniczego dla ząbkowskich przedszkoli. Planujemy również  w tym roku rozpoczęcie cyklu szkoleń dla dorosłych mieszkańców naszego miasta z udzielania pierwszej pomocy.
– Dziękuję za rozmowę i życzę jak najmniej wyjazdów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.