Pamiętają poezję Baczyńskiego

Od 10 już lat ZS w Tłuszczu jest organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K.Baczyńskiego, do udziału w którym zaproszone są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu wołomińskiego.

Z okazji 10. edycji konkursu do kategorii ?Wizja plastyczna? zaprosiliśmy także wszystkie gimnazja powiatu wołomińskiego. Pomysł naszego wydarzenia kulturalnego należy do trzech nauczycielek: Pani Ewy Żmudzkiej, Pani Ewy Sobolewskiej i Pani Jolanty Szulim, które wówczas realizowały wraz z uczniami projekt ?Szkoła z klasą?. Konsekwencją dużego zainteresowania osobą i twórczością K.K. Baczyńskiego były potem działania prowadzące do nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu imienia tego poety ? żołnierza.

Zmagania konkursowe odbywają się w 4 kategoriach: Recytacja, Wizja plastyczna, Poezja śpiewana, Życie i twórczość K.K.Baczyńskiego. Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez: Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starostę Wołomińskiego, Burmistrza Tłuszcza a z racji jubileuszu nawet przez Muzeum Powstania Warszawskiego. A oto kilka ważnych informacji: 1. Recytacja po jednym utworze K.K. Baczyńskiego.

2. Wizje plastyczne

3. Poezja śpiewana

4. Znajomość życia i twórczości K.K. Baczyńskiego ? test.

W czwartek 20 marca o godz. 13.00 w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej otwarcie wystawy pokonkursowej, w piątek 21 marca o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Tłuszczu zmagania w pozostałych kategoriach

 

2 przemyślenia nt. „Pamiętają poezję Baczyńskiego

Możliwość komentowania jest wyłączona.