Pamiętamy o Powstaniu

Przed
60 laty, Armia Krajowa wystąpiła zbrojnie w obronie honoru Narodu
Polskiego. Przegrała bitwę, lecz z całą pewnością wygrała wojnę.
Okupant niemiecki poniósł ogromne straty a sowietom
udowodniono ich zakłamanie i wrogość wobec narodu polskiego. Od
klęski akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego stało się
jasne, że mamy dwóch śmiertelnych wrogów – Niemców
i Rosjan.

Przez długie powojenne dziesięć lat
podziemie niepodległościowe dalej zbrojnie walczyło z okupantem
sowieckim odnosząc wiele zwycięstw, ale również ponosząc
ogromne straty. Elita narodu polskiego nigdy nie zaakceptowała tej
okupacji. I chwała jej za to! To ci ludzie wsparli Solidarność i byli
tam, gdzie działy się najważniejsze dla Polski sprawy.

W sześćdziesiątą rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego, w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w
Wołominie 1 sierpnia o godzinie 18, ordynariusz diecezji biskup
Kazimierz Romaniuk poświęci okolicznościową tablicę. Uroczystego
odsłonięcia dokonają żołnierze Armii Krajowej Elżbieta Kępińska, ks.
Jan Sikora i Miron Cichecki.

Tablica powstała z inicjatywy
Kazimierza Andrzeja Zycha prezesa Stowarzyszenia „Porozumienie
Samorządowe” i NSZZ Solidarność oddział Wołomin.

EMU