Przed pierwszym dzwonkiem w Wołominie

m18404077_1390870827662458_6079917939509124678_o

Za niespełna dwa tygodnie zacznie – po wakacyjnej przerwie – na nowo tętnić życie w placówkach oświatowych w których dobiegają końca ostatnie prace budowlane, remontowe i modernizacyjne.

W W Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka – zostały wykonane następujące prace: remont generalny dachu i poddasza, wymianie uległa instalacja elektryczna z oświetleniem włącznie (obecnie jest to oświetlenie energooszczędne), dokonano remontu klatki schodowej dostosowano też obiekt do wymogów ochrony p.poż i oddymiania (wymiana m.in. okien i drzwi). Cały obiekt przeszedł malowanie. Trwające od czerwca prace budowlane są obecnie na ukończeniu.
Termomodernizację przechodzi ZS nr 5 odbywa się  wymiana całej instalacji CO, posadzek, drzwi i okien oraz oświetlenia (wymiana opraw na energooszczędne). Prowadzony jest remont dachu. Zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna. Prace rozpoczęły się w czerwcu ale ich zakończenie planowane jest na sierpień 2018 roku.
Nowego boiska doczekał się ZS nr 1, powstało boisko do piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 20 × 40 metrów wraz z bieżną dwutorową o nawierzchni poliuretanowej amortyzującej upadki o długości 200 m oraz boisko do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. Wewnątrz budynku przeprowadzono remont sali komputerowej i posadzki na pierwszym piętrze.
Do termomodernizacji przygotowuje się ZS w Czarnej. Ogłoszono przetarg na jej wykonanie. Trwa ocena złożonych ofert. W planie jest docieplenie budynku, wymiana okien i drzwi, instalacji oświetleniowych na energooszczędne, wymiana instalacji CO i montaż instalacji fotowoltaicznej. Zakończenie prac sierpień 2018.
SP w Starym Grabiu ma wymienione oświetlenie tradycyjne na LED i oświetlenie awaryjne.
W ZS w Duczkach naprawiono dach, dokonano adaptacji dwóch pomieszczeń na łazienki dla klas I-III. Pomalowano korytarze i klatkę schodową, ściany w kilku salach lekcyjnych oraz nadproża. Dokonano również modernizacji sali komputerowej i zakupiono do niej 25 zestawów komputerowych jak również oddano do użytku przyszkolny plac zabaw.
W ZS nr 3 przy ul. Kazimierza Wielkiego postawiono na remont małej sali gimnastycznej, wykonano drogę dojazdową, parkingi oraz ogrodzenie wewnętrzne. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa izolacji fundamentów.
Na ukończeniu są prace remontowe budynku ZS Nr 2 na zewnątrz, modernizacja dyżurki, położenie sieci LAN a przy ZS nr 4 wybudowano wiatę rowerową wraz ze stojakami na 40 rowerów.
Ważną dla miasta inwestycja są nowe przedszkola warto przypomnieć, że na Os. Niepodległości powstanie nowe, bezpieczne i nowoczesne przedszkole – jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Ponadto Powstała również koncepcja nowego przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie. Wykonano już projekt budowy. Jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.