Pismo dotyczące zmiany operatora gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Kobyłka

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku Burmistrz Miasta Kobyłka dokona zmiany operatora gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta i powierzy to zadanie miejskiej spółce: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. (PGK).  Tym samym z dniem 1 kwietnia 2020 roku przestaną obowiązywać dotychczasowe umowy wodociągowo-kanalizacyjne zawarte z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

Szanowni Mieszkańcy Kobyłki,  

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Mieszkańców, których nieruchomości są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Kobyłka do siedziby spółki przy ul. Moniuszki 2A w Kobyłce w celu zawarcia nowych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Umowy będą przygotowane dla Państwa już od 9 marca 2020 roku. Zachęcamy do zaplanowania wizyty jak najszybciej i nieodkładania tego na ostatnią chwilę. Dzięki temu unikniecie Państwo kolejki, a pracownikom PGK umożliwi to sprawne obsłużenie ponad 7000 Klientów z terenu miasta.

Godziny pracy biura PGK w Kobyłce:

poniedziałek 08:00 – 18:00

wtorek-czwartek 07:30 – 17:00

piątek 08:00 – 16:00

w okresie 9 marca – 29 maja biuro czynne będzie również w soboty w godz. 08:00- 12:00

Do zawarcia nowej umowy niezbędne będą: dokument tożsamości, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, ostatnia faktura za wodę / ścieki.

W załączeniu przekazujemy Państwu obowiązujące taryfy na wodę i ścieki dla Mieszkańców Kobyłki uzgodnione z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie. Dzięki temu, że będą Państwo rozliczać się bezpośrednio w Kobyłce, będziemy mogli modernizować i rozwijać infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w naszym mieście – czytamy w piśmie PGK Kobyłka Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.