Plac 3 Maja

Od kilkunastu dni trwa od dawna
oczekiwana modernizacja Placu 3 Maja w Wołominie. Zdjęto starą
nawierzchnię z ciągów pieszych i jezdni z części ulic
Daszyńskiego i Moniuszki. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa i
kładziona nowa nawierzchnia z kostki na ulicach oraz na chodnikach. –
Jednak festyn 14 sierpnia tradycyjnie będzie odbywał się na Placu 3
Maja – zapewnia Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina.

Jak w efekcie końcowym będzie wyglądał
Plac 3 Maja dowiemy sie pewnie już niebawem. – 30 lipca mija termin
składania prac konkursowych na zagospodarowanie kompleksów
zieleni w centrum miasta, które obejmują: Plac przy ul.
Moniuszki, Plac 3 Maja, teren obok sklepu GLOBI oraz Skwer Marszałka
Piłsudskiego – powiedział nam Leszek Boruc, naczelnik wydziału
Eksploatacji i Infastruktury Gminy. Projekt zakłada modernizację
wszystkich przyległych do Placu ulic.

W chwili gdy zamykaliśmy bieżący numer
ŻPW do gminy wpłynęło około 20 prac konkursowych. Spodziewane są
jeszcze kolejne.

Z trwających prac nie kryją radości
kupcy, których sklepy przylegają do remontowanego terenu. –
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po latach naszych starań i wysiłków
przebudowa jest w końcu realizowana. Czekamy na rozstrzygnięcie
konkursu na zagospodarowanie
terenu Placu. Jest szansa, że
miejsce to wreszcie nabierze wyglądu odpowieniego dla naszego
powiatowego miasta – powiedział nam Roman Borowski, współwłaściciel
sklepu ROMARK.
tur