Placówka wsparcia dziennego przy ul. Piłsudskiego w Wołominie

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w Wołominie jest kolejną, która rozpoczęła swoją działalność przy wołomińskiej parafii św. Józefa Robotnika. Jest to trzecia świetlica środowiskowa prowadzona przez Ośrodek Profilaktyki w Wołominie, którego dyrektorem jest Jadwiga Gawkowska.

Łącznie świetlice obejmują opieką już kilkadziesiąt osób. Pracę każdej ze świetlic koordynuje kierownik. Kadra wychowawcza objęta jest pomocą superwizora z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pomieszczenia na nową placówkę, które udostępnił proboszcz parafii ks. Jacek Pawlicki, kilka miesięcy temu zostały wyremontowane, wyposażone oraz przystosowane do prowadzenia zajęć przez organ prowadzący by służyły dzieciom.

Działalność wszystkich świetlic finansowana jest z budżetu Miasta i Gminy Wołomin.

Nowootwarta placówka jest pierwszą tego typu placówką uruchomioną w północnym Wołominie. Dwie pozostałe zlokalizowane są przy ul. Kurkowej i na os. Niepodległości.

Zdaniem władz gminy takie miejsce było potrzebne w tej części Wołomina. Świadczy o tym liczba dzieci, której większość stanowią uczniowie Zespołu Szkół nr 2.

Świetlica prowadzona jest w formie opiekuńczo-wychowawczej, której głównym celem jest stworzenie wychowankom odpowiednich warunków do spędzania wolnego czasu po zakończonych zajęciach szkolnych. Placówka organizuje pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, a także zajęcia ruchowe, plastyczne oraz socjoterapeutyczne. Zapewnia również ciepły posiłek.

Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30 – 17.30, jak również w czasie wolnym od zajęć szkolnych ? w ferie zimowe oraz w wakacje. W świetlicy pracuje dwóch wykwalifikowanych wychowawców, którzy opiekują się 25 dzieci.

Źródło: UM Wołomin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.