Plony ziemi wołomińskiej

? Dożynki to święto radości, zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków i odpoczynku po trudzie codziennej pracy. (…) jest za co dziękować ? Panu Bogu i ludziom? Te wieńce są świadectwem wielkiej i głębokiej tradycji, która przetrwała na polskiej wsi. Chleb jest dla nas bardzo ważny i otaczany wielkim szacunkiem ? mówił do zebranych na uroczystych Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Klembowie Piotr Uściński, starosta wołomiński.Barwny korowód dożynkowy wyruszył sprzed budynku GOK-u na klembowskie błonia, gdzie o godz. 12.00 rozpoczęła się polowa msza święta celebrowana przez ks. Fabiana Powałę, proboszcza parafii p.w. św. Klemensa. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Miejski z Wołomina ?Cantus Cordis?.
Tuż po mszy św. głos zabrał: Kazimierz Rakowski, wójt Gminy Klembów, Piotr Uściński, starosta wołomiński oraz poseł Jacek Sasin.
Chwilę później gospodarze uroczystości: Piotr Uściński, Kazimierz Rakowski oraz Starostowie Dożynek rozpoczęli tradycyjne łamanie się chlebem z uczestnikami wydarzenia.
Tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne w Klembowie to także konkursy i zabawy ? bardziej poważne i te trochę mniej.
Ważnym punktem dożynkowych uroczystości jest ?Konkurs na najpiękniejszy, najbardziej wypracowany wieniec dożynkowy?. W tym roku decyzją specjalnej komisji, złożonej ze znawców tematu, przyznano uczestnikom konkursu następujące nagrody: I wyróżnienie: Sołectwo Sitki ? gmina Klembów; II wyróżnienie: Sołectwo Podmyszadła ? gmina Jadów; III wyróżnienie: Wagan Sołectwo ? gmina Tłuszcz.
Ponadto, nagrody otrzymali: KGW – Jarzębia Łąka, Towarzystwo Gospodyń Wiejskich ? Kuligów, KGW ? Chajęty, Sołectwo Urle, KGW ? Strachówka, KGW ? Roszczep, Sołectwo Nowinki, KGW ? Równe, KGW ? Wola Rasztowska, Sołectwo Krzywica, Sołectwo Sitne, Sołectwo Lipinki, Klub Seniora ?Przystań w Klembowie?, Sołectwo Tuł, Sołectwo Pieński, Sołectwo Ostrówek.
Podczas dożynek wręczono również nagrody dla laureatów konkursu ?Społecznik roku na terenach wiejskich Powiatu Wołomińskiego 2014? zorganizowanego przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Wołomińskiego, na czele z Przewodniczącym Januszem Czarnogórskim. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Wołomińskiego Piotr Uścińskiego.
Nagrody wręczał starosta Piotr Uściński oraz radny powiatowy, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu ? Wiesław Mędrzycki. Laureatami I edycji konkursu zostali: 1 miejsce ? Krystyna Ołdak – założycielka i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki, prowadzi blogi m.in. promujący lokalne Koło Gospodyń Wiejskich (gmina Strachówka).
2 miejsce ? Rafał Mathiak – założyciel i Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Starego Kraszewa ?Rządza? (gmina Klembów).
3 miejsce ? Halina Adamska – sołtys wsi Roszczep, Prezes Stowarzyszenia ?Przyszłość Roszczepu? (gmina Klembów).
Ponadto wyróżnion zostały panie: Edyta Kowalczyk sołtys wsi Lipinki, gmina Wołomin oraz Barbara Kowalczyk.
Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy biesiadowali ?Na chłopską nutę? z Jagną i Antkiem, przy występach zespołów ludowych, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich oraz przedstawienia muzyczno – wokalnego dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu.
Wieczorem scenę opanował zespół ?Piękni i Młodzi? zapraszając na zabawę taneczną.
Za rok kolejne dożynki, zapewne co najmniej tak samo udane. Już dziś na nie zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.