Początek nowej historii

Uroczysta Msza Święta– Biegające po korytarzach tej szkoły dzieci, to jest to, co chciałem najbardziej zobaczyć. To widok, dla którego warto było popracować te 10 lat – mówi Marek Górski, przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły w Zagościńcu.
Sobota 1 marca na stałe wpisała się już w historię Zagościńca jako dzień, w którym zakończył się okres budowy szkoły. Do uroczystego oddania obiektu do użytku, przygotowania trwały od miesiąca. Szczególnie intensywne były dwa ostatnie tygodnie. Członkowie Komitetu Budowy Szkoły, rodzice uczących się tu dzieci, grono pedagogiczne – w sumie około 50 osób – pracowało nad wystrojem i doprowadzeniem wszystkiego do porządku. W ostatecznym efekcie oprawa uroczystości oddania do użytku Szkoły w Zagościńcu okazała się sukcesem. Spotkanie rozpoczęła msza święta, którą celebrował biskup Leszek Sławoj Głódź. Później przecięcie wstęgi, poświęcenie obiektu i wreszcie spotkanie na szkolnej hali sportowej, gdzie, oprócz dobrze przygotowanej części artystycznej, przypomniano historię szkoły i perypetie mieszkańców związane z zabieganiem o budowę nowego budynku. A historia ta sięga 1908 roku, kiedy to po raz pierwszy władze carskie pozwoliły na rozpoczęcie działalności szkoły w Zagościńcu, którą niestety po roku zamknięto. Do pomysłu wrócono w 1915 roku i od tej pory powołano w Zagościńcu kilka komitetów budowy szkoły (pełną historię zamieściliśmy na stronie internetowej www.zyciepw.pl). Warto w tym miejscu przypomnieć, że największą darowniznę na rzecz szkoły wnieśli przodkowie dzisiejszych mieszkańców Zagościńca ofiarowując na jej potrzeby grunt wart dziś około 2,5 miliona złotych. Ostatni Komitet Budowy Szkoły w Zagościcu powstał przy współudziale dyrektora szkoły – Jolanty Rasińskiej (dyrektor od 1996 r.) w 1999 roku. Zarząd Komitetu tworzyli: przewodniczący – Marek Górski, zastępca – Henryka Krawczyk, sekretarz – Jolanta Siwerska, skarbnik – Aniela Szczotka, członkowie: Remi Kaleta, Iwona Sasin, Roman Łuniewski, Paweł Rzempołuch, Zbigniew Siwerski. Pozostali Członkowie to: Jolanta Rasińska /dyrektor SP Zagościniec/, Hanna Polak, Agata Jackowicz, Ewa Ludwiniak, Beata Wypych, Katarzyna Żmijewska, Marianna Rudnik, Bożena Rosłon, Katarzyna Grochowska, Bogdan Palesa, Bożena Dzięcioł, Zbigniew Górski, Stanisława Łuniewska, Maria Babicka, Janina Zych, Irena Ludwiniak, Elżbieta Cyrych, Irena Kamińska.
Pod koniec III kadencji samorządu Komitet współpracując z wydziałem inwestycji Miasta i Gminy Wołomin przygotował dokumentację projektową szkoły. Po objęciu władzy przez samorząd IV kadencji podjęta została decyzja o ponownym przystąpieniu do projektowania szkoły. – Zamieszanie z projektem szkoły, które wynikło na przełomie III i IV kadencji Rady Miejskiej, choć było dla nas, członków Komitetu bardzo stresujące, zakończyło się z korzyścią dla szkoły. Gdyby realizowano pierwszy projekt budowy, koszt tej placówki wyniósłby 18 milionów złotych. Decyzja burmistrza Jerzego Mikulskiego, choć wtedy bardzo niepopularna, okazała się słuszna. Dzięki wykonaniu nowej dokumentacji zaoszczędzono około 12 milionów złotych – opowiada Marek Górski.
– Budowa naszej szkoły miała wielu przeciwników, nie chciałbym tu dziś o nich mówić. Warto jednak pamiętać, że zrobili wiele złego nie dorosłym, lecz dzieciom. Całe szczęście, że znaleźli się też sprzymierzeńcy, którzy pomogli nam przechylić szalę na rzecz tego, co w życiu jest najcenniejsze – naszych dzieci. W tym miejscu chciałbym podziękować radnym IV i V kadencji. Burmistrzowi Mikulskiemu, który okazał się przyjacielem dzieci i dobrym gospodarzem. Wszystkim, którzy okazali nam swoją hojność i wspierali w działaniach. Komitetowi Budowy Szkoły, rodzicom dzieci uczących się obecnie w szkole w Zagościńcu, dyrekcji szkoły, kadrze pedagogicznej, pracownikom szkoły, za to, że doprowadziliśmy tę budowę do finału – podkreśla przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły.

Teresa Urbanowska

Uroczysta Msza ŚwiętaUroczysta Msza ŚwiętaUroczysta Msza ŚwiętaUroczysta Msza ŚwiętaUroczysta Msza ŚwiętaUroczysta Msza ŚwiętaPoświęcenie szkołyPoświęcenie szkołyPoświęcenie szkołyWystępy dzieciWystępy dzieciWystępy dzieciWystępy dzieciWystępyWystępy

Przecięcie wstęgiPrzecięcie wstęgiPrzecięcie wstęgiPrzecięcie wstęgiWystępy dzieciWystępy dzieciWystępy dzieciWystępy dzieci

Zdjęcia Michał Wagner