Poczta Życia Powiatu: Piłka nożna i… Wołomiński Budżet Obywatelski

turek

W numerze 2 (504) z 25 stycznia br. „Życia Powiatu na Mazowszu” autorstwa redaktor Teresy Urbanowskiej przedstawiona została informacja dotycząca planowanych zadań inwestycyjnych na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie w 2018 roku – napisał w liście do naszej redakcji działacz sportowy Jerzy Turek, sekretarz Wołomińskiej Rady Seniorów.

Cieszy fakt, że w 2017 roku zapoczątkowano realizację wielu, jakże niezbędnych zadań (o czym możemy dowiedzieć się z wypowiedzi Pani Bożeny Matusiak – dyrektor Ośrodka). Dotyczyły one głownie hali sportowej i pływalni.
Mnie osobiście, jako pomysłodawcy i wnioskodawcy projektu inwestycyjnego pozaszkolnego pod nazwą „WOŁOMIŃSKI STADION MIEJSKI NA MIARĘ XXI WIEKU” w ramach II edycji Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego z realizacją w 2017 roku, a przede wszystkim szerokiej rzeszy osób związanych z wołomińską piłką nożną (zawodników, działaczy, sympatyków i kibiców PWKS „Huragan” Wołomin) zabrakło jakiejkolwiek wzmianki o jego realizacji.
Pragnę przypomnieć, że na projekt (w wyniku głosowania, które trwało od 29 sierpnia do 19 września 2016 roku) oddano 508 głosów, co umiejscowiło go na czwartej pozycji listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2017 roku.
Obejmował (w wersji poddanej pod głosowanie) wykonanie niezbędnych prac związanych z ulepszeniem głównego boiska (trawiastego) do gry w piłkę nożną na terenie OSiR „Huragan”. W ramach jego realizacji zaplanowano wymianę starych (bez oparć) krzesełek (siedzisk), które w około połowie były zniszczone (połamane, powyrywane) w trzech sektorach oraz zainstalowanie w pozostałych dwóch, gdzie ich dotychczas nie było, zakup i montaż piłkochwytów (za bramkami), zamontowanie i uruchomienie automatycznego systemu do podlewania boiska, przebudowa strefy kibiców, gości oraz instalację nowoczesnego nagłośnienia stadionu.
Realizując powyższe, boisko wraz z poboczną infrastrukturą stadionu, m.in. zainstalowaną i uruchomioną pod koniec rundy jesiennej 2016/2017 rozgrywek piłkarskich tablicy świetlnej, pokazującej wynik i czas gry, byłby godnym miejscem rozgrywania meczy ligowych, spełniając zarazem kryteria wynikające z przepisów PZPN do gry w III lidze włącznie.
Przyznana kwota na realizację powyższych zadań w wysokości 100 tysięcy złotych okazała się jednak niewystarczająca.
Opierając się o dane wykazane w sprawozdaniu finansowym Urzędu Miejskiego za I półrocze 2017 roku na zakup pomp i dwóch kompletów piłkochwytów oraz ich montaż wydatkowano 27 087,22 zł. Firma, która wygrała przetarg i wykonała zadanie polegające na demontażu starych oraz zakup nowych siedzisk (krzesełek) z oparciami oraz ich zainstalowanie na całej trybunie (pięć sektorów) w ilości 900 sztuk, miała otrzymać łączną kwotę 57 760,80 zł.
Z nieoficjalnych informacji, które posiadłem, pozostała kwota w wysokości około 15 500,00 zł miała zostać wydatkowana na zakup dwóch wóżkobębnów wraz z wężem do podlewania płyty boiska głównego.
Chociaż nie w pełni nasze zamierzenia (z braku wystarczających środków finansowych) zostały zrealizowane to z satysfakcją stwierdzam, że to właśnie dzięki funduszom uzyskanym z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, mogliśmy w jakimś stopniu przyczynić się do poprawy infrastruktury stadionowej co zapewne przełoży się na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa zarówno piłkarzy jak i kibiców.
Kończąc, żywię przekonanie, że w bieżącym roku w ramach IV Edycji WBO znajdzie się grupa pasjonatów, którzy zgłoszą projekt i przeprowadzą kampanię mającą na celu poparcie jak największej liczby zainteresowanych wprowadzeniem na listę rankingową zadania inwestycyjnego dotyczącego zadaszenia trybuny dla kibiców.
Sądzę, że środki, które w bieżącej edycji WBO z realizacją w 2019 roku są planowane w kwocie 140 000,00 wystarcza na wykonanie zadaszenia trybuny nad trzema środkowymi sektorami. Jest to bowiem nie tylko marzenie, ale wręcz konieczność stworzenia, w miarę przyzwoitych warunków dla oglądających zawody sportowe, odbywających się na płycie (boisku) stadionu w różnych warunkach atmosferycznych.

Jerzy Turek

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.