Policja w Markach otrzymała dwa nowe radiowozy

29 października przed Komendą Miejską Policji w Markach odbyło się uroczyste przekazanie samochodów, które mają zapewnić mieszkańcom większe bezpieczeństwo, a policji ułatwić pracę.Ze środków finansowych budżetu Miasta Marki Komenda otrzymała dwa radiowozy, które będą wykorzystywane na terenie Marek, do poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. Jeden radiowóz jest w wersji oznakowanej dla służb dzielnicowych i wykroczeniowych, drugi w wersji nieoznakowanej dla służb operacyjnych. W tym roku Komenda otrzymała już z budżetu Miasta Marki sprzęt biurowy w postaci: komputerów przenośnych, drukarek i niszczarek. Zdecydowanie najważniejszym wsparciem było przeznaczenie kwoty 42 tys. zł na służby ponadnormatywne. Z okazji święta Policji ośmiu policjantów otrzymało nagrody specjalne.
Komendant Komisariatu Policji w Markach podinsp. Andrzej Oleksiak przywitał wszystkich gości i podziękował burmistrzowi i radnym obecnym na uroczystości, za przekazanie środków finansowych i nowych pojazdów.
? Wspomaganie działalności miejscowej policji przez władze samorządowe, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Markach ma bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby policjantów na ulicy i w miejscach zagrożonych. Przekłada się na spadek ilości zdarzeń najbardziej dokuczliwych społecznie typu: rozboje, kradzieże, zniszczenia i uszkodzenia ? podkreślił w swojej wypowiedzi komendant Oleksiak. Burmistrz Miasta Marki Jacek Orych wyraził nadzieję, że gmina będzie w stanie wspierać policję nie tylko sprzętowo, ale także w postaci środków na służbę ponadnormatywną, o co będzie wnioskował do Rady Miasta. ? Policja musi być widoczna na ulicy, co przekłada się na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców. Dobrym znakiem jest spadająca przestępczość w Markach i mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma ? wyraził opinię burmistrz.
W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Jacek Orych, Przewodniczący Rady Tomasz Paciorek oraz radni: pani Agnieszka Lużyńska, pan Zbigniew Paciorek, pan Andrzej Rostek, pan Michał Jaroch, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie mł. insp. Leszek Czaplicki a także ksiądz Kazimierz Sztajerwald i inni goście. Samochody zostały poświęcone, by bezpiecznie sprawowały swoją służbę ? jak podkreślił ksiądz proboszcz.

Emilia Wrzosek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.