Ponad 1,2 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w subregionie warszawskim wschodnim

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie warszawskim wschodnim zrealizowanych zostanie 15 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Także w Powiecie Wołomińskim powstaną nowe drogi  dojazdowe do gruntów rolnych

Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,2 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: legionowski, otwockim i wołomińskim. W sumie na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie 300 zadań o łącznej wartości ponad 30 mln zł.

? To kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych ? podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z subregionu warszawskiego wschodniego zrealizują w tym roku 15 inwestycji (lista zadań poniżej).

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

L.p. Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Nieporęt legionowski Przebudowa ul. Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymińska 115 000 zł
2. Karczew otwocki Przebudowa drogi gminnej nr 270314W etap I w miejscowości Glinki 110 000 zł
3. Kołbiel otwocki Przebudowa drogi w miejscowości Wola Sufczyńska 65 000 zł
4. Osieck otwocki Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów ornych na działce nr 309/2 w miejscowości Czarnowiec 55 000 zł
5. Sobienie-Jeziory otwocki Modernizacja drogi gminnej w m. Siedzów 75 000 zł
6. Wiązowna otwocki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czarnówka i Kruszówiec 35 000 zł
7. Dąbrówka wołomiński Przebudowa drogi gminnej 430102W w miejscowości Zaścienie, Gmina Dąbrówka 85 000 zł
8. Jadów wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 498 Myszadła-Podłęże 95 000 zł
9. Klembów wołomiński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb 90 000 zł
10. Poświętne wołomiński Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (gmina Poświętne) 95 000 zł
11. Radzymin wołomiński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Żukowskiego w miejscowości Zawady, Gmina Radzymin – dz. ewidencyjna nr 116 – II etap 55 000 zł
12. Strachówka wołomiński Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Krawcowizna – Grabszczyzna 95 000 zł
13. Tłuszcz wołomiński Budowa drogi gminnej nr 430953W do miejscowości Stasinów 95 000 zł
14. Wołomin wołomiński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny 75 000 zł
 SUMA 1 140 000 zł

 

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

 

L.p. Wnioskodawca Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Powiat wołomiński Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz 100 000 zł

 

Więcej informacji z Mazowsza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.