Uroczyste otwarcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach

1 czerwca została uroczyście otwarta filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Zielonki z siedzibą w Ząbkach przy Batorego 62a.

Zadaniem poradni będzie wsparcie psychologiczne, logopedyczne oraz pedagogiczne dzieci
i młodzieży z Ząbek, których szacowana liczba wynosi ok. 10 tysięcy osób. Otwarcie nowej poradni było możliwe, dzięki podpisanemu w maju b.r. przez Starostę Adama Lubiaka i członka Zarządu Powiatu Grzegorza Siwka porozumienia z Burmistrz Ząbek Małgorzatą Zyśk
w sprawie współfinansowania działalności nowej placówki.

W trakcie uroczystości Starosta Adam Lubiak wyraził podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w utworzenie nowej filii poradni w Ząbkach, w szczególności Wicestaroście Robertowi Szydlikowi oraz członkowi Zarządu Powiatu Grzegorzowi Siwkowi, burmistrz Małgorzacie Zyśk, Dyrektor Poradni Małgorzacie Zawadyl. Zapotrzebowanie na wsparcie dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne i potrzebne, w związku z szybkim rozwojem miasta
i wzrostem liczby mieszkańców Ząbek.

W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Uściński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary Wnuk, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Grzegorz Siwek, Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk, Wiceprzewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury
i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Adam Łossan oraz Radny Powiatu Wołomińskiego Sławomir Pisarczyk.

Więcej informacji z Ząbek

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Ząbki – planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Ząbkach w dniu 16 kwietnia 2024 r. DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA GODZINY OBSZAR [...]
0 komentarzy
Ząbki - Piknik Militarny w Parku Szuberta

Ząbki – Piknik Militarny w Parku Szuberta

W najbliższą sobotę 13 kwietnia, w Parku Szuberta w Ząbkach odbędzie się Piknik Militarny w godzinach 12.00-15.00. Organizatorami pikniku są Małgorzata Zyśk Burmistrz [...]
0 komentarzy
Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

W programie „GOŚĆ ŻYCIA – Teresa Urbanowska zaprasza” rozmawialiśmy z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki. Małgorzata Zyśk opowiedziała o środkach komunikacji z Warszawą [...]
0 komentarzy
Trwa przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, w budynku trybuny miejskiej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21

Ząbki – wyniki konkursu na dyrektora SP nr 3

20 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Ząbki w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...]
0 komentarzy
Ząbki - Lato w Mieście 2024

Ząbki – Lato w Mieście 2024

Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcje mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. [...]
0 komentarzy
Zielonka - remont ronda przy ulicy Lipowej

Harmonogram budów ulic na terenie Miasta Ząbki

Obecnie realizowana jest największa inwestycja drogowa w historii Ząbek. Udało się pozyskać 20 milionów dofinansowania na remonty i przebudowy 21. dróg. Wkład własny [...]
0 komentarzy
Ząbki - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Ząbki – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Do dnia 12 kwietnia 2024 r. trwa rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Szczegółowe [...]
0 komentarzy
Rozlicz PIT w UM Ząbki 15 kwietnia

Rozlicz PIT w UM Ząbki 15 kwietnia

15 kwietnia br. (poniedziałek) w godzinach 9.00 -13.00 w Urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) zostanie uruchomiony punkt obsługi podatnika. Dyżur będzie pełniło dwóch [...]
0 komentarzy
Ząbki - dopłaty do biletów metropolitalnych

Ząbki – dopłaty do biletów metropolitalnych

Od 1 czerwca 2024 roku rozszerzamy dopłaty o bilet normalny dla Biletu Metropolitalnego do najwyższego III progu! – informuje Urząd Miasta Ząbki. – [...]
0 komentarzy
Ząbki - Piknik Fundacji Spektrum w Rodzinie

Ząbki – Piknik Fundacji Spektrum w Rodzinie

W sobotę 13 kwietnia w godzinach 11:00-15:00. w Przedszkolu „Skrzat” przy ul. Westerplatte w Ząbkach odbędzie się pode patronatem Małgorzaty Zyśk Burmistrza Ząbek [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.