Ponad 9,8 mln zł z PROW na wodociągi i kanalizację w subregionie warszawskim wschodnim

Dąbrówka, Jakubów, Jabłonna, Strachówka, Siennica, Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki i Wiązowna to osiem spośród 45 gmin, które otrzymają unijne wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego do do 8 gmin z subregionu warszawskiego wschodniego trafi ponad 9,8 mln zł w ramach PROW 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z subregionu warszawskiego wschodniego.

? Gminy wciąż mają duże potrzeby związane z tego typu infrastrukturą. Są to kosztowne instalacje, dlatego środki zewnętrzne często stanowią jedyną szansę na ich wykonanie czy przebudowę ? mówi  wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego 8 z subregionu warszawskiego wschodniego.

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.

L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota pomocy Powiat
1. Gmina Dąbrówka Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrówka 1 830 680 zł wołomiński
2. Gmina Jakubów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gm. Jakubów 837 506 zł miński
3. Gmina Jabłonna Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi 2 000 000 zł legionowski
4. Gmina Strachówka Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozalin. 165 050 zł wołomiński
5. Gmina Siennica Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie – zlewnia P2 gmina Siennica. 897 834 zł miński
6. Gmina Dębe Wielkie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Aleksandrówka gmina Dębe Wielkie oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Kobierne, Chrośla, Gorzanka, Walercin, Kąty Goździejewskie Pierwsze, Kąty Goździejewskie Drugie gmina Dębe Wielkie i w miejscowości Pustelnik gmina Stanisławów 2 000 000 zł miński
7. Gmina Mińsk Mazowiecki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup wyposażenia do SUW. 192 490 zł miński
8. Gmina Wiązowna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna – ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie 1 911 355 zł otwocki
RAZEM 9 834 915

 

Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.