Porządki w Wołominie

Na ostatniej sesji rady miejskiej w Wołominie zdecydowano o przesunięciu niezbędnych środków na zakup specjalnego mini ciągnika, którego konstrukcja pozwala na zainstalowanie pługu do odśnieżania, specjalnych szczot do zamiatania chodników oraz kosiarki. Właścicielem nowego pojazdu będzie Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie, jeszcze w tym roku pojawi się on na ulicach gminy wspomagając prace przy odśnieżaniu pieszych ciągów komunikacyjnych.

Igor Sulich ? zastępca przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wołomin

Inną niezwykle potrzebą inwestycją, która jak zapowiada Prezes MZO w Wołominie, jeszcze w tym roku zostanie zrealizowana, to zakup pojemników do selektywnej zbiórki makulatury.

Zostaną one rozmieszczone na osiedlach mieszkaniowych, obok obecnie ustawionych koszy na plastiki i szkło. Decyzja o zwiększeniu ilości pojemników na makulaturę podyktowana była nie tylko potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców, ale również nowymi wymogami prawnymi. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od nowego roku ponad czterokrotnie drożeje opłata za składowanie śmieci na wysypisku.

Ograniczenie strumienia śmieci dostarczanych na składowisko w Lipinach, w tym wypadku makulatury, pozwoli MZO na zmniejszenie kosztów własnych i niższej podwyżce opat za wywożenie śmieci od mieszkańców gminy.