Poseł w terenie

O co miesięcznych dyżurach poselskich w redakcji Życia i roboczych spotkaniach z samorządowcami rozmawiamy z Januszem Piechocińskim, posłem RP z ramienia PSL.

– W najbliższy poniedziałek odbędzie się Pański kolejny dyżur telefoniczny w redakcji Życia Powiatu Wołomińskiego. Czy jest Pan zadowolony z tego pomysłu? Czy mieszkańcy powiatu dzwonią podczas tych dyżurów?
– Zdecydowanie tak. Jeszcze raz dziękuję Redakcji za taką możliwość bowiem Życie Powiatu jest nie tylko poczytnym i opiniotwórczym pismem miejscowej społeczności ale i Redakcja stała się ważnym miejscem debaty. To Wam ludzie powierzają swoje sprawy i problemy i kontakt z przedstawicielami Redakcji daje bardzo wiele. Telefonów jest kilkanaście w czasie jednego dyżuru – to bardzo dużo i koncentrują się one na różnych ludzkich sprawach, choć już widać, co najczęściej się powtarza. Po pierwsze to codzienne kłopoty : rachunki za gaz, problemy z pocztą czy telekomunikacją, czystość wokół nas. Po drugie, co zrozumiałe, bo ludzie kojarzą mnie z infrastrukturą, to problemy lokalizacji nowych tras, spraw geodezyjnych, wykupów gruntów, funkcjonowania Kolei Mazowieckich, bezpieczeństwa na drogach i wokół linii kolejowych. Po trzecie problemy rolników, często konflikty z władzami samorządowymi czy sąsiedzkie, brak powiatowego lekarza weterynarii.

– Czego ludzie od Pana oczekują? Czy jest Pan w stanie pomóc im rozwiązać wszystkie problemy z jakimi się zgłaszają?
– Różnie, w zależności od sprawy. Czasami chcą tylko przekazać swoje uwagi, innym razem chcą interwencji czy prostej porady do kogo udać się skutecznie po pomoc czy też do kogo i jakie pismo wysłać w sprawie. Nie we wszystkich sprawach, szczególnie w konfliktach domowych czy sąsiedzkich, jestem w stanie udzielić realnej pomocy .I poseł nie pomoże kiedy ludzie nie są w stanie ze sobą rozmawiać a rodzinne czy sąsiedzkie sprawy są już kolejny raz w sądzie.

– Telefoniczne rozmowy z Mieszkańcami to tylko jeden z elementów Pańskich comiesięcznych dyżurów poselskich…
– Tak Po rozmowach z mieszkańcami co miesiąc spotykamy się w gronie pracowników samorządowych, zapraszamy różnych, ważnych gości z zewnątrz wspólnoty powiatowej i rozmawiamy o najważniejszych sprawach dla przyszłości powiatu. To są konkretne rozmowy o konkretnych sprawach. Ostatnio rozmawialiśmy z przedstawicielami PKP PLK o planowanej
modernizacji linii kolejowej warszawa Białystok i konsekwencjach dla miejscowej ludności i transportu, jej dostosowania do prędkości 160 km/godzinę. Okazało się, że kolejowi projektanci nie uwzględnili w planach modernizacji wiaduktu dla drogi wojewódzkiej w Tłuszczu. Uzgodniliśmy
wspólną samorządowo-poselską interwencję w zarządzie Dróg Wojewódzkich i wystąpienie do władz Samorządu Mazowsza w tej sprawie. W najbliższy poniedziałek niejako ciągnąć będziemy dalej ten wątek i rozmawiać będziemy z przedstawicielami MZDW o wojewódzkich drogach na terenie powiatu.

Rozmawiała Teresa Urbanowska