Powołanie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2 kwietnia br. Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków Bożeny Żelazowskiej, powołał Pana Marcina Dawidowicza na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Informacje tę przekazał Wojewoda podczas konferencji prasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Pan Marcin Dawidowicz jest osobą bardzo doświadczoną zarówno w obszarze, którym ma się zajmować, jak również pod względem administracyjnym. Tym bardziej cieszę się, że mamy taką osobę na stanowisku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mam nadzieję, że tym powołaniem zamykamy pewien rozdział funkcjonowania tego urzędu i przechodzimy do zupełnie nowego etapu, który będzie pozbawiony wpływów ideologicznych i politycznych, ponieważ zabytki są bardzo ważną częścią naszej historii i dziedzictwa narodowego. Funkcja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest znacząca, ponieważ województwo mazowieckie jest drugim, po województwie dolnośląskim, regionem z dużą liczbą zabytków ujętych w rejestrze zabytków – powiedział Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

Przede wszystkim chciałbym na wstępie bardzo podziękować za powierzone mi zadanie, które jest niezwykle zaszczytne, ale też bardzo wymagające. Odbieram to mianowanie, jako potwierdzenie nie tylko moich kompetencji zawodowych i ścieżki, którą obrałem wiele lat temu, ale też docenienia środowiska zabytkoznawców, z którego się wywodzę, które jest dla mnie istotnym punktem odniesienia. Od pierwszych dni swojej ścieżki zawodowej jestem związany z instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie Warszawy i Mazowsza – powiedział Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz.

Pan Marcin Dawidowicz jest absolwentem kierunku Ochrona Dóbr Kultury, specjalność konserwatorstwo, w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (miasto historyczne) na Politechnice Warszawskiej oraz był słuchaczem Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Od 2008 r. zawodowo związany z instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków m.in. w latach 2012-2018 był głównym specjalistą w Dziale Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 2018-2022 pracował jako kierownik Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, 2023-2024 był kierownikiem reaktywowanego Oddziału Terenowego – Warszawa Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół teorii i praktyki wartościowania zabytków, historii organizacji służb ochrony zabytków w Polsce, ochrony prawnej dziedzictwa powojennego modernizmu. Ponadto aktywnie działa na polu współpracy z organizacjami społecznymi i społecznymi opiekunami zabytków. Autor licznych ekspertyz i analiz konserwatorskich dotyczących zabytków Warszawy i Mazowsza, publikacji z zakresu historii sztuki i ochrony zabytków, współautor krajowego Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych (NID 2017), stypendysta m.st. Warszawy w dziedzinie opieki nad zabytkami.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od  13 do 21 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy
Samorząd Mazowsza nagrodzi startupy

Samorząd Mazowsza nagrodzi startupy

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Startuj z Mazowsza”. Pula nagród to 90 tys. zł! Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br. To już 6. [...]
0 komentarzy

Budżet Obywatelski Mazowsza 2024

Do 23 czerwca trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach 5 edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Na realizację zakwalifikowanych do głosowania projektów, został przeznaczony [...]
0 komentarzy
LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

To była znów prawdziwa bitwa na rowerach górskich w Mieście „Cudu nad Wisłą”. Kolarski cykl LOTTO Poland Bike Marathon 2024 ponownie ze świetną [...]
0 komentarzy

Rzadziej chorujemy

Liczba zgonów i hospitalizacji z powodu złej jakości powietrza na Mazowszu znacząco spadła. Tak wynika z raportu Europejskiego Centrum Czystego Powietrza. Mowa o [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.