Pożegnanie dwóch dyrektorów szkół w Zielonce

Na emerytury odeszły Joanna Zielenkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce oraz Barbara Zasada, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce.

Szczególne słowa uznania kierujemy do Pani Joanny Zielenkiewicz, która  funkcję dyrektora objęła 27 lat temu (od pierwszego roku funkcjonowania placówki)  i od tego czasu, aż do czerwca 2022 r., dokładała wszelkich starań, by  w szkole było funkcjonalnie, estetycznie i przyjaźnie. Wspólnie z gronem pedagogicznym podejmowała wiele inicjatyw, by w maksymalnym możliwym stopniu zapewnić uczniom wszechstronny rozwój. Czuwała nad rozwojem nowej placówki, realizacją licznych projektów, podejmowaniem nowych wyzwań edukacyjnych, remontami i modernizacjami – informuje UM Zielonka

W obu szkołach, w pożegnalnych uroczystościach wzięły udział władze samorządowe burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski, zastępca burmistrza Robert Pomorski, przewodnicząca Rady Miasta Zielonka Gabriela Wiśniewska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielonka Andrzej Marek Grodzki, sekretarz Renata Jóźwiak, skarbnik Miasta Monika Sopińska, kierownik Centrum Usług Wspólnych Anna Hrynkiewicz oraz radne: Ewa Kosińska, Renata Ochocińska, Anna Abramczyk.

Burmistrz Kamil Michał Iwandowski w słowach uznania, podkreślił zasługi ustępującej ze stanowiska pani Dyrektor. Podziękował za dobrą współpracę z samorządem Zielonki, za ogrom zaangażowania Pani Dyrektor w  pracę, troskę o całą społeczność szkolną oraz stwarzanie dobrych warunków rozwoju dla najmłodszych. Lata dyrektorskiej działalności pani Joanny Zielenkiewicz to bez wątpienia pomyślny czas dla szkoły. Czas wielu pozytywnych zmian, szeroko zakrojonej modernizacji. Przez minione 27 lat szkoła twórczo się rozwijała wdrażając kreatywne metody nauczania, podejmując liczne ciekawe programy edukacyjne zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim, włączając do współpracy rodziców oraz zielonkowską społeczność.

Serdeczne podziękowania złożyli również uczniowie oraz  przedstawiciele Rady Rodziców.

Pani Joanna zawodowo z oświatą była związana już wcześniej. Przed objęciem funkcji dyrektora była nauczycielką edukacji początkowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce. Pracowała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w naszym mieście.

Poza niełatwą rolą Dyrektora szkoły, absorbującą czas i energię, nigdy nie rezygnowała z nauczania. Ze szczególną dbałością przekazywała dzieciom i młodzieży wiedzę historyczną, kształtowała postawy moralne oraz  patriotyczne, świętując rocznice lokalnych wydarzeń, organizując konkursy, zajęcia plenerowe i wystawy.

Jak podkreślają sami nauczyciele Trójki: Żegnana jest z czułością i sentymentem ze strony uczniów, rodziców i kadry ? ponieważ przez wszystkie lata pracy odznaczała się wielkim sercem wobec drugiego człowieka i pasją w prowadzeniu placówki przyjaznej dzieciom. Jako dyrektor odznaczała się życzliwością, sumiennością, poczuciem odpowiedzialności, doskonałą organizacją, otwartością na nowe pomysły i inicjatywy, szczerym zainteresowaniem wobec świata i innych. Wyróżniała się umiejętnością dostrzegania i doceniania pracy oraz talentów podopiecznych. Uczyła spokojnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej oraz bazowania na własnych mocnych stronach. Wspierała inicjatywy pomagania innym, budowana relacji społecznych oraz twórczej edukacji. Owocem ponad ćwierćwiecza Jej pracy są wdzięczne dzieci i dorośli, dobrze funkcjonująca i nastawiona na rozwój placówka oraz przyjacielskie relacje. I pamięć życzliwa pamięć w ludzkich sercach.

Po 32 latach owocnej i wytężonej pracy nauczyciela, w tym 20 latach sprawowania funkcji Wicedyrektora, na zasłużoną emeryturę odeszła  Barbara Zasada. Jest współautorką koncepcji funkcjonowania i sukcesów Miejskiego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 4, która wyrosła z jego korzeni. Przez ponad trzy dekady swoimi czynami zawsze udowadniała, że nauczyciel to nie zawód a powołanie. W serca uczniów zaszczepiała pasję a ich dobro i rozwój stawiała na pierwszym miejscu.

Społecznosć szkolna dziękuje pani Wicedyrektor słowami:
Pani Barbarze życzymy wszystkiego co najlepsze, bo przecież
?księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie
chociaż kolejne etapy życia się kończą,
to zawsze zaczyna się coś nowego.
Zawsze warto cieszyć się darem życia i pisać jego ciąg dalszy?
Dziękujemy

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - remont na Literackiej na ostatniej prostej

Zielonka – remont na Literackiej na ostatniej prostej

Prace remontowe w budynku przy ul. Literackiej 20 zmierzają ku końcowi. Wkrótce Ośrodek Kultury i Sportu będzie mógł uruchomić zajęcia w nowych, odświeżonych [...]
0 komentarzy
Karta PSZOK w kolejnych domach w Zielonce

Karta PSZOK w kolejnych domach w Zielonce

Wydano już prawie 2 tysiące kart PSZOK. Pozwala ona szybciej i sprawniej przejść przez proces oddawania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [...]
0 komentarzy
Zielonka - konsultacje projektu modernizacji ul. Warmińskiej

Zielonka – konsultacje projektu modernizacji ul. Warmińskiej

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu modernizacji ulicy Warmińskiej, będącej w procesie inwestycyjnym. Na uwagi, wnioski oraz opinie UM Zielonka  czeka do piątku 13 [...]
0 komentarzy
Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Zielonka – Posiedzenie Komisji Rady Miasta

4 października 2023 r. (środa) o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Spraw [...]
0 komentarzy
Zielonka - zmiana godzin pracy PSZOK

Zielonka – zmiana godzin pracy PSZOK

W piątek 29 września Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce będzie czynny w godzinach 13-20. Źródło: UM Zielonka Więcej informacji z Zielonki [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.