Pożegnanie dwóch dyrektorów szkół w Zielonce

Na emerytury odeszły Joanna Zielenkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce oraz Barbara Zasada, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce.

Szczególne słowa uznania kierujemy do Pani Joanny Zielenkiewicz, która  funkcję dyrektora objęła 27 lat temu (od pierwszego roku funkcjonowania placówki)  i od tego czasu, aż do czerwca 2022 r., dokładała wszelkich starań, by  w szkole było funkcjonalnie, estetycznie i przyjaźnie. Wspólnie z gronem pedagogicznym podejmowała wiele inicjatyw, by w maksymalnym możliwym stopniu zapewnić uczniom wszechstronny rozwój. Czuwała nad rozwojem nowej placówki, realizacją licznych projektów, podejmowaniem nowych wyzwań edukacyjnych, remontami i modernizacjami – informuje UM Zielonka

W obu szkołach, w pożegnalnych uroczystościach wzięły udział władze samorządowe burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski, zastępca burmistrza Robert Pomorski, przewodnicząca Rady Miasta Zielonka Gabriela Wiśniewska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielonka Andrzej Marek Grodzki, sekretarz Renata Jóźwiak, skarbnik Miasta Monika Sopińska, kierownik Centrum Usług Wspólnych Anna Hrynkiewicz oraz radne: Ewa Kosińska, Renata Ochocińska, Anna Abramczyk.

Burmistrz Kamil Michał Iwandowski w słowach uznania, podkreślił zasługi ustępującej ze stanowiska pani Dyrektor. Podziękował za dobrą współpracę z samorządem Zielonki, za ogrom zaangażowania Pani Dyrektor w  pracę, troskę o całą społeczność szkolną oraz stwarzanie dobrych warunków rozwoju dla najmłodszych. Lata dyrektorskiej działalności pani Joanny Zielenkiewicz to bez wątpienia pomyślny czas dla szkoły. Czas wielu pozytywnych zmian, szeroko zakrojonej modernizacji. Przez minione 27 lat szkoła twórczo się rozwijała wdrażając kreatywne metody nauczania, podejmując liczne ciekawe programy edukacyjne zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim, włączając do współpracy rodziców oraz zielonkowską społeczność.

Serdeczne podziękowania złożyli również uczniowie oraz  przedstawiciele Rady Rodziców.

Pani Joanna zawodowo z oświatą była związana już wcześniej. Przed objęciem funkcji dyrektora była nauczycielką edukacji początkowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce. Pracowała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w naszym mieście.

Poza niełatwą rolą Dyrektora szkoły, absorbującą czas i energię, nigdy nie rezygnowała z nauczania. Ze szczególną dbałością przekazywała dzieciom i młodzieży wiedzę historyczną, kształtowała postawy moralne oraz  patriotyczne, świętując rocznice lokalnych wydarzeń, organizując konkursy, zajęcia plenerowe i wystawy.

Jak podkreślają sami nauczyciele Trójki: Żegnana jest z czułością i sentymentem ze strony uczniów, rodziców i kadry ? ponieważ przez wszystkie lata pracy odznaczała się wielkim sercem wobec drugiego człowieka i pasją w prowadzeniu placówki przyjaznej dzieciom. Jako dyrektor odznaczała się życzliwością, sumiennością, poczuciem odpowiedzialności, doskonałą organizacją, otwartością na nowe pomysły i inicjatywy, szczerym zainteresowaniem wobec świata i innych. Wyróżniała się umiejętnością dostrzegania i doceniania pracy oraz talentów podopiecznych. Uczyła spokojnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej oraz bazowania na własnych mocnych stronach. Wspierała inicjatywy pomagania innym, budowana relacji społecznych oraz twórczej edukacji. Owocem ponad ćwierćwiecza Jej pracy są wdzięczne dzieci i dorośli, dobrze funkcjonująca i nastawiona na rozwój placówka oraz przyjacielskie relacje. I pamięć życzliwa pamięć w ludzkich sercach.

Po 32 latach owocnej i wytężonej pracy nauczyciela, w tym 20 latach sprawowania funkcji Wicedyrektora, na zasłużoną emeryturę odeszła  Barbara Zasada. Jest współautorką koncepcji funkcjonowania i sukcesów Miejskiego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 4, która wyrosła z jego korzeni. Przez ponad trzy dekady swoimi czynami zawsze udowadniała, że nauczyciel to nie zawód a powołanie. W serca uczniów zaszczepiała pasję a ich dobro i rozwój stawiała na pierwszym miejscu.

Społecznosć szkolna dziękuje pani Wicedyrektor słowami:
Pani Barbarze życzymy wszystkiego co najlepsze, bo przecież
?księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie
chociaż kolejne etapy życia się kończą,
to zawsze zaczyna się coś nowego.
Zawsze warto cieszyć się darem życia i pisać jego ciąg dalszy?
Dziękujemy

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka: Grające sąsiedztwo na Skwerze Matki Teresy

Zielonkowskie tournée Grającego Sąsiedztwa tym razem zawita do centrum miasta. Już jutro na Skwerze Matki Teresy cygański, muzyczny pokaz. Zespół Dromenca to nie [...]
0 komentarzy
Lato w mieście Zielonka

Lato w mieście Zielonka

Dofinansowany przez Miasto Zielonka wypoczynek dla dzieci z zielonkowskich szkół również i w tym roku cieszy się dużą popularnością. Odbyły się  już 4 [...]
0 komentarzy

Zielonka – ostateczne koncepcje budowy ulic Ossowskiej i Korczaka

Każdy wniosek zgłoszony przez mieszkańców został poddany szczegółowej analizie. Rozpatrując je z projektantem brano pod uwagę przede wszystkim możliwości prawno-techniczne danego rozwiązania oraz [...]
0 komentarzy
UM Zielonka

Urząd Miasta Zielonka poszukuje pracowników

Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zielonka poszukuje kandydatów do pracy na dwóch stanowiskach. Obie rekrutacje trwają do 19 sierpnia tego roku, do godziny [...]
0 komentarzy
Zielonka - Grające sąsiedztwo w czwartek zagra przy Ossowskiej

Zielonka – Grające sąsiedztwo w czwartek zagra przy Ossowskiej

Już jutro czas na kolejny przystanek  Grającego Sąsiedztwa. Tym razem zagra  Brass Band. Na koncert o godzinie 20:00 zapraszają burmistrz Miasta Zielonka Kamil [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.