Prawa i obowiązki wspólników

zoltek

O ważnych wyborach przed założeniem własnej firmy bądź zawiązania spółki rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki
– Przypomnę, że w poprzednim tygodniu rozmawialiśmy o rodzajach spółek.
– Tak, ponieważ temat jest obszerny, to nie sposób omówić go w jednej rozmowie. Zacznę od przypomnienia: do prowadzenia działalności gospodarczej można wykorzystywać spółkę cywilną oraz spółki uregulowane w kodeksie spółek handlowych, tj.: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną oraz spółkę akcyjną.
– Czym różnią się między sobą poszczególne spółki?
– Chcę skupić się na trzech istotnych cechach: na odpowiedzialności za zobowiązania spółki, na kwestii opodatkowania dochodów spółki oraz na sposobie powstania spółki i jej prowadzenia.
– Zatem zamieniam się w słuch.
– Najprostszą spółką jest spółka cywilna. Powstaje ona w wyniku zawarcia umowy pomiędzy minimum dwoma wspólnikami. Wspólnicy są zarejestrowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), we wpisie każdego wspólnika w CEIDG znajduje się również informacja o zawarciu umowy spółki cywilnej. Sprawy spółki prowadzą wszyscy wspólnicy. Za zobowiązania spółki odpowiada każdy ze wspólników solidarnie.
– Co to oznacza?
– Mówiąc lapidarnie; może zdarzyć się tak, że jeden ze wspólników będzie musiał spłacać długi drugiego, który ten zaciągnął w ramach spółki cywilnej. Trzecią kwestią jest opodatkowanie dochodu spółki cywilnej. Ponieważ jest to spółka osobowa, to w świetle przepisów podatkowych jest ona transparentna podatkowo.
– Transparentna podatkowo? A co to właściwie znaczy? Można prostszym językiem?
– Oczywiście, chodzi o to, że spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Podatek dochodowy płacą poszczególni wspólnicy od dochodu spółki przypadającego proporcjonalnie do ich udziału w zysku spółki. Oczywiście udział w zysku wspólnicy zapisują w umowie spółki, a w przypadku braku zapisów przyjmuje się, że udziały są równe.
– Co właściwie z tego wynika, co może Pan doradzić naszym Czytelnikom?
– Jako podsumowanie powiem, że spółka cywilna jest najprostszą ze spółek. Jej powołanie odbywa się szybko. Wystarcza wpis wspólników do CEIDG oraz zawarcie umowy spółki cywilnej (najlepiej oczywiście na piśmie; jedynie, gdy w grę wchodzi wniesienie do spółki, to umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego). Prosta jest księgowość i opodatkowanie takiej spółki, natomiast wspólnicy muszą mieć do siebie duże zaufanie z uwagi na przytoczony wcześniej zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Dodam jeszcze, że wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
– No dobrze, to wiemy już, oczywiście w wielkim skrócie, jak powstaje i jak działa spółka cywilna. A jak pozostałe spółki?
– Powstanie i działanie pozostałych spółek reguluje kodeks spółek handlowych. Zacznę od spółki jawnej. Spółka jawna to minimum dwóch wspólników. Umowa spółki jawnej musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a sama spółka powstaje z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Tu również każdy wspólnik ma prawo prowadzić sprawy spółki. Za zobowiązania spółki również odpowiadają wszyscy wspólnicy spółki solidarnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że co do zasady najpierw majątkiem spółki, a gdy tego zabraknie, dopiero w drugiej kolejności majątkiem osobistym.
– A co z opodatkowaniem?
– Spółka jawna jest spółką osobową. Opodatkowanie dochodów wspólników jest analogiczne jak w przypadku spółki cywilnej. Dodatkowo w przypadku małych spółek jawnych mogą one również korzystać z uproszczeń w prowadzeniu księgowości co oznacza, że nie muszą one prowadzić ksiąg rachunkowych, a wystarczy podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów.
– Co powie Pan na podsumowanie o spółce jawnej?
– Jeśli chodzi o opodatkowanie to jest podobnie jak w przypadku spółki cywilnej, różni się nieco zakres odpowiedzialności oraz więcej formalizmu wymaga powstanie, oraz prowadzenie spółki jawnej (wpisy w sądzie rejestrowym KRS). Co do pozostałych spółek jest to temat na kolejną rozmowę.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.