Prawda o Gender

Pod koniec listopada w Starej Fabryczce przy ul. Orwida w Wołominie odbyła się konferencja ?Człowiek i Rodzina wobec gender?. Konferencję otworzył i prowadził Ryszard Madziar, burmistrz Wołomina w latach 2011 ? 2014.

Punktem wyjściowym do przygotowania konferencji były katechezy przygotowane na płytach DVD pod tytułem ?Prawda o Gender?. W katechezach biorą udział profesorowie czołowych polskich uczelni: prof. Maria Ryś – psycholog, prof. Aleksander Stępkowski – prawnik, prof. Kazimierz Korab – socjolog, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz – nauki społeczne, ks. prof. Tadeusz Guz ? filozof.
? W ten sposób ? jak mówił pomysłodawca konferencji Ksiądz Ariusz Dębiński proboszcz parafii w Ostrówku ? chcemy pomóc rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w zrozumieniu prawdziwych niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą promowanie tej ideologii w tzw. postępowych mediach.
W czasie konferencji uczestnikom zaprezentowano fragmenty nagranych katechez, jednak, jak podkreślali w kuluarach uczestnicy spotkania, największą wartością konferencji, była możliwość wysłuchania krótkich wykładów zaproszonych gości:
Jako pierwsza głos zabrała Maria Ryś, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kierownik Katedry Psychologii Rodziny w Instytucie Psychologii UKSW, Kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autorka książek poświęconych problematyce rodzinnej i uzależnieniom), myśl przewodnia zaprezentowanego przez prelegentkę wykładu to ,,Prawda o gender??.
Ksiądz Profesor Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (prodziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Filozof i teolog. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii Polski i Europy) opowiedział o Prekursorach gender. Zaś prof. Kazimierz Korab ? Socjolog (Kierownik Zakładu Socjologii Wsi i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prezes Konwentu Chrześcijan dla Europy, członek Rady Programowej Tato.net) oraz Karolina Dobrowolska, doktorantka wydziału Prawa i Administracji UW przedstawiali zebranym, zjawiska w kulturze związane z omawianą ideologią.
Natomiast publicysta, Członek Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin Grzegorz Strzemecki omówił Cele tzw. polityki antydyskryminacyjnej.
Podczas konferencji można było również uzupełnić swoja wiedzę zakupując publikacje związane z temat konferencji.
Wśród uczestników konferencji zauważyliśmy wielu radnych gminnych i powiatowych z rożnych środowisk, pracowników samorządowych instytucji, psychologów i kuratorów sądowych.
Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.