Zagrożenia terrorystyczne XXI wieku

7 grudnia 2015 roku III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie odwiedzili przedstawiciele Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

Naszymi gośćmi była pani z Biura Rekrutacji oraz studentka ostatniego roku studiów magisterskich Uczelni Techniczno-Handlowej oraz generał Marek Dukaczewski, który jest wykładowcą na tej uczelni.  Panie przedstawiły krótką informację na temat UTH i wręczyły młodzieży foldery.
Generał Marek Dukaczewski w sposób bardzo interesujący i przystępny opowiadał o istniejącym obecnie zagrożeniu terrorystycznym, ilustrując wypowiedź licznymi zdjęciami. Mówił także o sposobach działania i szkoleniach terrorystów, metodach wywoływania zagrożenia wśród ludności cywilnej. Przypomniał zamachy terrorystyczne, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat, wyjaśnił ich podłoże,  omówił przebieg i skutki. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali prelekcji generała, który przez wiele lat ściśle współpracował z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa w Polsce i na arenie międzynarodowej.
Temat poruszony podczas wykładu jest bardzo ważny dla naszego bezpieczeństwa i coraz bardziej aktualny.

Organizator spotkania –
Ewa Mazurek Bialon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.