Preferencyjne warunki dla nowych firm

zoltek

O obowiązującej od 30 kwietnia br., uldze na start dla nowych firm rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Mamy już maj. Podobno obowiązują już nowe przepisy dla przedsiębiorców?
– Tak, od 30 kwietnia obowiązują już przepisy tzw. Konstytucji biznesu. Konstytucja biznesu to kilka ustaw, których przepisy mają za zadanie ułatwić prowadzenie firmy.
– Czy coś szczególnie zasługuje na uwagę?
– Tak, myślę, że warto zwrócić uwagę na art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców. W myśl tego przepisu przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
– Ale co to dokładnie znaczy?
– Warto zauważyć, że zgodnie z dotychczasowymi przepisami osoby prowadzące pozarolniczą działalność, jeśli nie mają innych tytułów do ubezpieczeń, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansują w całości z własnych środków. Nowa ulga na start stanowi zatem wyłom od powyższej reguły.
– A kto będzie mógł skorzystać z nowej ulgi?
– Szczegółowa analiza nowego przepisu prowadzi do wniosku, że z preferencji będą mogły skorzystać wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które:
– podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy;
– podejmują ponownie działalność gospodarczą po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
– nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
– Ale czy to oznacza, że taki przedsiębiorca przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy w ogóle nie będzie płacił składek ZUS?
– Nie, tak dobrze to nie ma. Koniecznie należy podkreślić, że ulga na start dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. W rezultacie przedsiębiorcy obligatoryjnie muszą opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejną ważną kwestią jest zwrócenie uwagi, iż ulga ma charakter uprawnienia, a nie obowiązku, co oznacza, że dany przedsiębiorca w każdym czasie może z niej dobrowolnie zrezygnować i zgłosić swoją działalność do ubezpieczenia społecznego.
– A co po upływie pół roku?
– Przedsiębiorca, który po upływie 6-miesięcznego okresu karencji zdecyduje się na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, ma możliwość skorzystania z dotychczasowych ułatwień. Chodzi mianowicie o tzw. mały ZUS. Ideą tej preferencji jest obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne przez okres kolejnych 24 miesięcy.
W przypadku tej ulgi minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a jeśli przedsiębiorca przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – także składki na ubezpieczenie chorobowe, może stanowić kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
W konsekwencji łączny okres preferencji, obejmujący zwolnienie oraz obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, może wynosić aż 30 miesięcy.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.