Proekologicznie w Tłuszczu

Gmina Tłuszcz dzięki wsparciu finansowemu przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatu Wołomińskiego przeprowadziła akcje, których głównym celem było poprawienie jakości środowiska naturalnego oraz estetyki terenu gminy.

W listopadzie usunięto m.in. nielegalne wysypisko papy odpadowej podrzuconej w lesie w miejscowości Wólka Kozłowska. Środki z PFOŚiGW pokryły ponad 90% poniesionych kosztów. Papę o łącznej wadze 10 ton, z powierzchni ok. 15m2, usunęła firma ?Byś? z Warszawy.
Kolejnym przedsięwzięciem była zbiórka folii po kiszonkach oraz nawozach rolniczych z terenu Gminy Tłuszcz. Folie odbierała firma MPK z Ostrołęki bezpośrednio z gospodarstw, których właściciele wcześniej zgłosili jej posiadanie. Łącznie zebrano 2,7 tony foli z 17 gospodarstw rolniczych. Zbiórka foli będzie powtarzana cyklicznie raz lub dwa razy do roku.
W ciągu roku zorganizowanych było kilka przedsięwzięć polegających na sprzątaniu terenów leśnych. W marcu zorganizowano akcje, w wyniku której zostały posprzątane lasy w Grabowie, Łysobykach, Dzięciołach. Głównym inicjatorem tej akcji był właściciel gospodarstwa agroturystycznego ?Mazowiecki Zaścianek? – Pan Zbigniwew Kempiński. Działanie to zostało wsparte przez Nadleśnictwo Drewnica, które było współorganizatorem oraz współfinansowało koszty tego przedsięwzięcia.
Udział w  akcji wzięli: 172 Drużyna Harcerska ?CzeNeKa? z Kobyłki, 56 Specjalistyczna Drużyna Harcerska ?Zielone Diabły, Koło Łowieckie ?Czajka? z Tłuszcza, mieszkańcy pobliskich wsi oraz ZGKiM z Tłuszcza; łącznie zebrano 18 ton odpadów wielkogabrytowych oraz 5,2 tony odpadów pozostałych.
Następnym działaniem było sprzątanie lasu w Wólce Kozłowskiej ? Konary. Akcja odbyła się 19 kwietnia, dzięki temu przedsięwzięciu udało się usunąć z lasów 4,6 tony odpadów.
Kolejnym tego typu przedsięwzięciem było sprzątanie lasów w Stryjkach, Wilczeńcu, Ołdakach oraz w Chrzęsnem. W jej wyniku zebrano 6,8 tony odpadów – istotny wpływ na ten wynik mieli: uczniowie z Zespołu Szkół w Stryjkach, uczniowie z Zespołu Szkół w  Postoliskach, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tłuszczu, członkowie Straży Pożarnej, radni gminni, myśliwi, Burmistrz, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz ZGKiM z Tłuszcza.
Dnia 26 września na terenie Gminy została zorganizowana coroczna akcja ?Sprzątania Świata?. Wzięło w niej udział ok. 1300 osób z ośmiu szkół z terenu gminy oraz ZGKiM z Tłuszcza. W jej wyniku udało się zebrać ok. 10 ton śmieci.

Anna Zając