Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody

23 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która stawia przed samorządami terytorialnymi nowe wyzwania. Aby im sprostać, konieczne będzie podjęcie działań takich jak m.in. przeprowadzenie inwestycji czy zmian organizacyjnych w usługach wodociągowych.

 Wsparciem finansowym dla samorządów i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych mogą stać się fundusze pomocowe Unii Europejskiej na lata 2021-27, jednak warunkiem ich otrzymania jest przedłożenie Komisji Europejskiej programu inwestycyjnego zawierającego listę potrzeb w sektorze wodociągów.

W związku z powyższym Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt ?Opracowanie Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi?. Zebranie informacji, niezbędnych do opracowania Programu Inwestycyjnego opiera się na analizie danych pozyskanych z urzędów i instytucji m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, państwowych instytutów badawczych, Głównego Inspektora Sanitarnego czy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kluczowym źródłem danych są również informacje, które Państwo posiadacie. W związku z tym zwracam się z prośbą o wypełnieni ankiety, której celem jest zebranie informacji dotyczących problemów zaopatrzenia w wodę ludności na obszarze kraju oraz określenie niezbędnych inwestycji, które umożliwią gminom i podmiotom odpowiedzialnym za gospodarkę wodociągową pełną realizację ich obowiązków.
Opracowywany Program Inwestycyjny ma zawierać opis potrzeb gmin, przedsiębiorstw i innych podmiotów zaangażowanych w implementację dyrektywy. Uprzejmie proszę o przekazanie rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie oraz przedstawienie lokalnych problemów, oczekiwań i potrzeb dotyczących nie tylko wsparcia finansowego, ale także merytorycznego. Należy podkreślić, iż dane uzyskane z poszczególnych samorządów są kluczowe w opracowywaniu Programu Inwestycyjnego. W przypadku pojawienia się problemów z udzieleniem odpowiedzi czy nurtujących pytań, do Państwa dyspozycji pozostają eksperci. Przedmiotowa ankieta skierowana jest również do innych podmiotów, które są lub będą uczestnikami procesu dostaw wody od ujęcia aż do kranu u konsumenta, w tym przedsiębiorstw, administratorów obiektów, organów kontrolnych. Każda grupa otrzymuje inny zestaw pytań, dopasowany do jej specyfiki w zakresie infrastruktury wodociągowej.
Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021 r.
Z uwagi na krótki okres ankietyzacji wynikający z konieczności przedłożenia do Komisji Europejskiej opracowanego przez Ministerstwo Planu Inwestycyjnego na lata 2021-2027, będziemy zobowiązani za terminowe przesłanie wypełnionej ankiety – Państwa opinie są istotne, dziękujemy za zaangażowanie.
 

 

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>
 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Rusza modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach

Rusza modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach

Po kilku latach walki o dofinansowanie oraz intensywnych prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu ruszyła dzisiaj modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach. [...]
0 komentarzy
Mazowsze liderem innowacji!

Mazowsze liderem innowacji!

Województwo mazowieckie liderem Barometru Innowacyjności! Mazowsze uzyskało bardzo wysoki poziom we wszystkich analizowanych kategoriach. Zasoby ludzkie, innowacyjność przedsiębiorstw, działalność badawczo-rozwojowa czy rozwój gospodarczy [...]
0 komentarzy
Front burzowy w powiecie

Front burzowy w powiecie

11 lipca w godzinach popołudniowych nad powiatem wołomińskim przeszedł front atmosferyczny. Żywioł połamał wiele drzew, uszkodzeniu uległo kilka budynków i samochodów. Na szczęście [...]
0 komentarzy
Wołomin - spotkanie w sprawie projektu budowy nowego śladu DW 634

Nowa tymczasowa organizacja ruchu na DW 634 od 17 lipca 2024

Wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634 informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu od 17 lipca 2024 na czas prowadzenia robót poza jezdniowych na [...]
0 komentarzy
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uprzedza o możliwości wystąpienia burz w powiecie wołomińskim. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza wynosi 80 proc. Prognozowane są burze, [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 15 do 25 lipca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Wspaniałe traktory z Mazowsza odwiedziły Wolę Rasztowską

VIII Zlot Starych Traktorów na Mazowszu w Woli Rasztowskiej

W weekend 6-7 lipca 2024 roku, malownicza miejscowość Wola Rasztowska w gminie Klembów po raz kolejny stała się centrum uwagi miłośników rolnictwa i [...]
0 komentarzy
Rower rządzi!

Rower rządzi!

Spełnia zarówno funkcje robocze, jak i rekreacyjne – niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku użytkownika. Jeździmy jednośladem do szkoły, na uczelnię i do [...]
0 komentarzy
Wielkie emocje: wyniki matur 2024 już dostępne

Wielkie emocje: wyniki matur 2024 już dostępne

Nadszedł ten długo wyczekiwany dzień, kiedym maturzyści, którzy przystąpili do tego kluczowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności, mogą teraz odetchnąć z ulgą i z [...]
0 komentarzy
Demolka w galerii handlowej

Wysadzili bankomat w Kobyłce

W galerii handlowej w Kobyłce miało miejsce dziwne zdarzenie. 7 lipca po godz. 2. w nocy do komendy straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.