Projekt budżetu Miasta Zielonka na 2020 rok

dotacja

Burmistrz Kamil Michał Iwandowski podpisał projekt budżetu Miasta Zielonka na 2020 rok. Projekt uchwały budżetowej trafi pod obrady Rady Miasta Zielonka podczas grudniowej sesji.

Wraz z projektem budżetu Burmistrz przedłożył radnym projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2020-2029.

Projekty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (projekt budżetu, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Z wersją papierową projektu budżetu na 2020 rok można zapoznać się w Biurze Rady Miasta w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00 i piątek 8.00-15.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.