Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stary Janków, Dybów Kolonia oraz części obrębów Radzymin i Wiktorów

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Nadma

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stary Janków na terenie gminy Radzymin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12.11.2019 r. do 03.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku ?B? przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 02.12.2019  r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku ?B? przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w sali konferencyjnej (parter, pokój nr 3) o godzinie 18:00.

Uwagi dotyczące projektu planu można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17.12.2019 r.


Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb Dybów Kolonia oraz części obrębów Radzymin i Wiktorów na terenie gminy Radzymin ? część B, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12.11.2019 r. do 03.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku ?B? przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 02.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku ?B? przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w sali konferencyjnej (parter, pokój nr 3) o godz. 17:00.

Uwagi dotyczące projektu planu można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.