Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno

Kompostownia w Starym Dybowie - komunikat o uchyleniu decyzji środowiskowej

Burmistrz Radzymina zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały nr 195/XIV/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno, na terenie Gminy Radzymin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina:

 

1)   pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
2)   ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
3)  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.