Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: centrum Duczek oraz terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Do 4 stycznia 2023 roku można zapoznać się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
• terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
• Centrum Duczek w gminie Wołomin – część B, C, D, E wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty miejscowych planów są dostępne:
• na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne
• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin: https://wolomin.bip.net.pl/
• w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu).
• w Systemie Informacji Przestrzennej wolomin.e-mapa.net (w serwisie e-mapa.net dostępne jedynie rysunki planów, bez tekstów uchwał).

Uwagi do poszczególnych projektów należy składać do Burmistrza Wołomina do 20 stycznia 2023 r. (włącznie):
• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydziału Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
• elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl lub poprzez platformę ePUAP,
• podczas dyskusji publicznej.

Szczegółowe informacje dot. wyłożenia publicznego i składania uwag znajdują się w obwieszczeniu, dostępnym poniżej. Informacji udzielają też pracownicy Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie (tel. 22 763 30 45), pokój 212.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://wolomin.org/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-2/

Więcej informacji z Wołomina

Wołomin - zajęcia Gimnastyki dla Seniora w trzeciej lokalizacji

Wołomin – zajęcia Gimnastyki dla Seniora w trzeciej lokalizacji

Już 6 października ruszają bezpłatne zajęcia gimnastyczne w trzeciej lokalizacji – na Osiedlu Niepodległości. Seniorzy w wieku 60+ będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach [...]
0 komentarzy
Akcja Śmiecioodpowiedzialni oraz zbiórka elektroodpadów już w piątek w Galerii Wołomin

Akcja Śmiecioodpowiedzialni oraz zbiórka elektroodpadów już w piątek w Galerii Wołomin

6 października, w godzinach 11:00 – 19:00, w Galerii Wołomin odbędzie się akcja „Śmiecioodpowiedzialni”. Poprzez angażujące działania edukacyjne oraz wystawy, uczestnicy będą mogli [...]
0 komentarzy

Wołomin – Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji

Rozpoczynają się konsultacje aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.  Jak ma wyglądać nowy GPR? Czy powinny się tam znaleźć nowe przedsięwzięcia? Czy od 2017 roku [...]
0 komentarzy

Wołomin – PoMocne Kino

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie oraz Zespół Interdyscyplinarny w Wołominie realizuje projekt „PoMocne Kino”, podczas którego w kinie Helios w Wołominie odbędą się [...]
0 komentarzy
Ogólnopolska Noc Bibliotek

Ogólnopolska Noc Bibliotek

Miejska Biblioteka w Wołominie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Absurd nie czytać”. „Absurd [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.