Przebudowa Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach

Przebudowa ząbkowskich ulic Drewnickiej i Kochanowskiego wraz z odwodnieniem znalazły się w budżecie Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok dzięki staraniom Małgorzaty Zyśk i Sławomira Pisarczyka, radnych powiatowych. Już wkrótce rozpocznie się ich pierwsze prace.

Przebudowa ząbkowskich ulic: Szpitalnej, Drewnickiej i Kochanowskiego była priorytetem zarówno dla ząbkowskiego magistratu, jak i dla radnych powiatowych Małgorzaty Zyśk i Sławomira Pisarczyka.
Pierwszy etap budowy ul. Szpitalnej rozpoczął się w 2015 roku. Wówczas, ta istotna dla miasta inwestycja, po wyczerpaniu zabezpieczonych środków, została niefortunnie zakończona przewężeniem. które mogło być powodem kolizji. Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk wystosowali szereg wniosków i interpelacji, do starosty, zarządu i radnych powiatu, aby w trybie pilnym zabezpieczyć środki i kontynuować budowę. Dzięki podjętym staraniom budowa ul. Szpitalnej do skrzyżowania z ul. Narutowicza, na początku 2016 r. została pomyślnie zakończona.
W sierpniu i we wrześniu 2015 roku, wspomniani radni złożyli do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz do budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 r., wnioski na przebudowę ciągu ulic Drewnicka- Kochanowskiego. Pomimo podjętych przez nich wysiłków zarząd powiatu nie umieścił inwestycji w projekcie budżetu, motywując to brakiem środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.
W sierpniu i wrześniu 2016 roku Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk ponownie złożyli wnioski do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego I i budżetu powiatu na rok 2017. Tym razem budowa ulic Drewnickiej i Kochanowskiego wraz z odwodnieniem znalazły się w budżecie powiatu na 2017 r. Przetarg na realizację tej inwestycji ogłaszany był trzykrotnie. Za pierwszym razem do przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. W drugim postępowaniu przetargowym firma, która złożyła ofertę nie spełniała części kryteriów przetargowych, skutkiem czego termin rozpoczęcia realizacji uległ dalszemu opóźnieniu.
Konsekwentne działania radnych, wspierane przez Roberta Perkowskiego, burmistrza Ząbek  oraz złożenie kolejnych pism, aby środki przeznaczone na budowę Drewnickiej i Kochanowskiego w 2017, zostały dodane do kwot zabezpieczonych na powyższą inwestycję w 2018 r. przyniosły wreszcie długo wyczekiwane efekty. Środki finansowe z 2017 i 2018 r. zostały zsumowane i umieszczonew budżecie jako zadanie dwuletnie. Trzecie postępowanie przetargowe zakończyło się pomyślnie, 12 grudnia 2017 r., wyłoniono  wykonawcę i podpisano umowę na realizację inwestycji. Jadwiga Tomaszewska, skarbnik Powiatu Wołomińskiego po konsultacji z Elżbietą Żmijewską, skarbnikiem gminy Ząbki, przygotowała już propozycję finansowania rozbudowy ulic Drewnicka ? Kochanowskiego. Jak tylko na to pozwolą warunki atmosferyczne, budowa tak oczekiwanej przez mieszkańców Ząbek drogi zostanie rozpoczęta.

Małgorzata Zyśk,
Radna Powiaty Wołomińskiego

2 przemyślenia nt. „Przebudowa Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach

  1. Niestety w Kwestii ul. Kochanowskiego nic sie nie zadzialo a mamy 2019 rok. Ile jeszcze razy termin bedzie przesuwany?
    Co wiecej okazuje sie ze plany dotyczyly zaledwie odcnka ull Kochanowskiego.

  2. słuszna uwaga a co z pozostała częścią ul.Kochanowskiego mamy rok 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.