Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych

zoltek

O rewolucji w składaniu sprawozdań finansowych rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Podobno zmieniło się coś w funkcjonowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?
– Tak. Aczkolwiek zmiany dotyczą nie tylko spółek z ograniczoną odpowiedzialności, ale wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe i wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Podmioty te są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych we właściwym rejestrze sądowym. Oprócz tego łącznie z zeznaniem podatkowym składają sprawozdanie finansowe również do urzędu skarbowego.
– No tak, ale czy to jest nowość? Przecież obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS to nic nowego.
– Zgadza się, to żadna nowość. Nowością jest sposób składania tych sprawozdań. W ubiegły czwartek, tj. 15 lutego weszły w życie przepisy, które nakładają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP począwszy od 1 października 2018 roku.
– Ale to dopiero przed nami.
A co ze sprawozdaniem za 2017 rok?
– Zgodnie ze zmienionymi przepisami sprawozdania finansowe należy składać już za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.
– Kolejny obowiązek dla firm.
A czy są jakieś korzyści?
– Obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS nie jest nowym obowiązkiem. Zmienia się jedynie forma wypełniania tego obowiązku. Co do korzyści to korzyścią jest to, że samo złożenie tych dokumentów jest usługą bezpłatną. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie dokumentów wymaga posiadania konta w systemie, a dokumenty muszą być podpisane certyfikatem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.
– Czyli przez kogo?
– W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez członka zarządu takiej spółki, a w przypadku spółki jawnej przez jednego ze wspólników.
– A co ze złożeniem sprawozdania do urzędu skarbowego?
– Za 2017 r. bez zmian pozostają obowiązki związane ze złożenie sprawozdania finansowego za to w kolejnych latach obowiązek składania papierowych sprawozdań do urzędów skarbowych już zniknie. Począwszy od października będą one przekazywane już tylko wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem KRS. Po rozpoczęciu obowiązkowego raportowania plików JPK_VAT, te zmiany są kolejną oznaką cyfryzacji życia gospodarczego na styku biznes – urzędy państwowe.
– Czy to wszystkie nowości dla przedsiębiorców na wiosnę?
– Nie. Zmiana, która dotyczy większości przedsiębiorców jest zmiana składki ZUS począwszy od 1 kwietnia.
– O co dokładnie chodzi?
– Od 1 kwietnia zmieni się wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe.
Z dotychczasowej 1,80 % spadnie ona do 1,67%. W praktyce oznacza to symboliczne zmniejszenie składki ZUS. Ta zmiana dotyczy wszystkich przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń do 9 osób. Dotyczy więc wszystkich przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników ani zleceniobiorców.

 

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.