Przebudowa ulicy mjr Tadeusza Koliski w Radzyminie

Przebudowa ulicy mjr Tadeusza Koliski w Radzyminie

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał 30 maja br. umowę z firmą AGBUD S.C. na przebudowę ulicy mjr Tadeusza Koliski w Radzyminie. Ulica zyska nową nawierzchnię oraz kanalizację deszczowo-drenażową. Wartość inwestycji to blisko 1 mln zł.

Na całej długości ulicy zostanie położona nawierzchnia z kostki brukowej z myślą o ruchu pieszym i kołowym. Na skrzyżowaniu z ulicą Marszała inwestor zbuduje wyniesione skrzyżowanie z kostki betonowej. Po modernizacji na ulicy mjr Tadeusza Koliski zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

Odpowiednie wyprofilowanie drogi oraz budowa trzech odcinków kanalizacji deszczowo-drenażowej pozwoli rozwiązać problemy ze stojącą wodą. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzone będą poprzez nowe odcinki odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Norwida, w ul. St. Marszała oraz do istniejącego odgałęzienia kanalizacji deszczowej z ul. E. Lubomirskiego. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na jesień 2018 r.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.