Przedłużanie terminu ważności Karty Mieszkańca Kobyłki dostępne w formie online

Przedłużanie terminu ważności Karty Mieszkańca Kobyłki dostępne w formie online

Uruchomiono możliwość przedłużania terminu ważności Karty Mieszkańca Kobyłki w formie online. Wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie www.kobylka.informica.pl utworzone podczas składania wniosku o wydanie karty, a następnie przejść do zakładki „wniosek o przedłużenie terminu ważności karty”.

Aby poprawnie wysłać wniosek należy do niego załączyć wszystkie wymagane w regulaminie dokumenty (plik/skan):

  • pierwszej strony PIT-u potwierdzającej rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z wskazaniem miasta Kobyłka, jako miejsca swojego zamieszkania
  • potwierdzenie złożenia dokumentu (elektroniczne UPO, stempel Urzędu z datą wpływu, pocztowe potwierdzenie nadania).
  • oświadczenia, że: a) ma uregulowane należności wynikające z podatków i opłat lokalnych na rzecz Miasta Kobyłka, b) wypełnił obowiązek złożenia deklaracji wraz z ewentualną jej aktualizacją, wynikający z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888).

Osoby zamieszkujące zabudowę wielorodzinną, celem potwierdzenia uprawnień, zobowiązane są do przesłania potwierdzenia liczby osób w gospodarstwie domowym zgłoszonym do zarządcy budynku. Potwierdzeniem liczby osób w gospodarstwie domowym do zarządcy może być:

  1. przedstawienie do wglądu aktualnej deklaracji (lub jej zmiany) o liczbie osób w gospodarstwie domowym, złożonej do zarządcy budynku opatrzonej potwierdzeniem wpływu;
  2. przekazanie pisemnego potwierdzenia od zarządcy budynku o liczbie osób w gospodarstwie domowym;
  3. inna forma potwierdzenia liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mistrzów po raz 17 w Kobyłce

Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mistrzów po raz 17 w Kobyłce! Przez lata zgromadził tysiące osób – zapraszamy Państwa od 25 do [...]
0 komentarzy
Kobyłka - debata nad Raportem o stanie Miasta

Kobyłka – debata nad Raportem o stanie Miasta

Podczas najbliższej, IV sesji Rady Miasta (20 czerwca 2024 roku zgodnie z porządkiem obrad) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta. Zgodnie [...]
0 komentarzy
Piknik Charytatywny PSONI Koło w Kobyłce

Piknik Charytatywny PSONI Koło w Kobyłce

Charytatywny Piknik Rodzinny odbędzie się 16 czerwca 2024 r. w godz. 12:30-16:00 na Placu 15 Sierpnia w Kobyłce. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie na [...]
0 komentarzy
IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

 IV Sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym na Sali [...]
0 komentarzy
Kobyłka - budowa boiska przy Szkole nr 1 i oświetlenie przy DW 634

Kobyłka – budowa boiska przy Szkole nr 1 i oświetlenie przy DW 634

Konrad Kostrzewa, Burmistrz Miasta Kobyłka spotkał się z wykonawcą DW 634, żeby uzgodnić rozszerzenie zakresu prac. Ustalono, że będzie budowane również oświetlenie w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.