Przedłużanie terminu ważności Karty Mieszkańca Kobyłki dostępne w formie online

Przedłużanie terminu ważności Karty Mieszkańca Kobyłki dostępne w formie online

Uruchomiono możliwość przedłużania terminu ważności Karty Mieszkańca Kobyłki w formie online. Wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie www.kobylka.informica.pl utworzone podczas składania wniosku o wydanie karty, a następnie przejść do zakładki „wniosek o przedłużenie terminu ważności karty”.

Aby poprawnie wysłać wniosek należy do niego załączyć wszystkie wymagane w regulaminie dokumenty (plik/skan):

  • pierwszej strony PIT-u potwierdzającej rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z wskazaniem miasta Kobyłka, jako miejsca swojego zamieszkania
  • potwierdzenie złożenia dokumentu (elektroniczne UPO, stempel Urzędu z datą wpływu, pocztowe potwierdzenie nadania).
  • oświadczenia, że: a) ma uregulowane należności wynikające z podatków i opłat lokalnych na rzecz Miasta Kobyłka, b) wypełnił obowiązek złożenia deklaracji wraz z ewentualną jej aktualizacją, wynikający z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888).

Osoby zamieszkujące zabudowę wielorodzinną, celem potwierdzenia uprawnień, zobowiązane są do przesłania potwierdzenia liczby osób w gospodarstwie domowym zgłoszonym do zarządcy budynku. Potwierdzeniem liczby osób w gospodarstwie domowym do zarządcy może być:

  1. przedstawienie do wglądu aktualnej deklaracji (lub jej zmiany) o liczbie osób w gospodarstwie domowym, złożonej do zarządcy budynku opatrzonej potwierdzeniem wpływu;
  2. przekazanie pisemnego potwierdzenia od zarządcy budynku o liczbie osób w gospodarstwie domowym;
  3. inna forma potwierdzenia liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - Wybory Ławników Sądowych

Kobyłka – Wybory Ławników Sądowych

Zgodnie z Art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 [...]
0 komentarzy
Nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce imienia Stanisława Szpotańskiego

Nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce imienia Stanisława Szpotańskiego

W piątek 2 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała imię Stanisława Szpotańskiego, a ulica obok Szkoły nr 3 nazwę [...]
0 komentarzy
Kolejne sukcesy mieszkanki Kobyłki - Weroniki Zdunek

Kolejne sukcesy mieszkanki Kobyłki – Weroniki Zdunek

W miniony weekend Mieszkanka Kobyłki Weronika Zdunek na Międzynarodowym Turnieju Carpathia Cup Karate w Rzeszowie zdobyła 2 miejsce w kumite i 3 miejsce [...]
0 komentarzy
Radzymin i Kobyłka wyróżnione w rankingu Perły Samorządu 2023

Radzymin i Kobyłka wyróżnione w rankingu Perły Samorządu 2023

W trakcie kongresu Perły Samorządu 2023 wyróżnienia uzyskali reprezentanci powiatu wołomińskiego – Radzymin i Kobyłka. Kongres i ranking Perły Samorządu jest organizowany przez [...]
0 komentarzy
Uroczysta sesja Rady Miasta Kobyłka

Uroczysta sesja Rady Miasta Kobyłka

Rada Miasta Kobyłka zaprasza na Uroczystą Sesję Rady Miasta Kobyłka w piątek 02.06.2023 o godzinie 13.30 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.