Przedsiębiorco sprawdź… czy będzie łatwiej?

zoltek

O tym jakie będą ułatwienia w prawie dla przedsiębiorców obowiązujące w 2019 roku mówi Paweł Żółtek – właściciel biura rachunkowego z Kobyłki

– Ostatni rok wydaje się mienić ferią kolorów, jeśli za kolory przyjąć zmiany w prawie dla przedsiębiorców.
– No tak, pytanie tylko jakie kolory będą przeważać. Czy będą to jasne kolory, czy ciemne?
– A jakie zmiany są przewidziane?
– Tych zmian jest całkiem sporo, z pewnością zasygnalizuję je tu, ale nie wiem, czy wystarczy czasu na ich szczegółowe omówienie.
– Od czego więc zaczniemy?
– Po pierwsze zmienią się zasady rozliczeń wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej. Zwiększy się z 20.000 EURO na 150.000 zł limit wartości samochodu, powyżej której odpisy amortyzacyjne nie będą zaliczone do kosztów podatkowych. Zmienią się też zasady leasingu i wynajmu aut, których wartość przekracza 150.000 zł. Powyżej tej wartości opłaty leasingowe (dzierżawne) nie będą kosztami podatkowymi. Ważna uwaga – jeśli ktoś planuje wziąć w leasing auto droższe niż 150.000 zł, powinien umowę leasingową podpisać jeszcze w tym roku.
Kolejna zmiana polegać będzie na zwiększeniu limitu rocznej sprzedaży dla małych podatników z obecnych 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Zmiana ta pozwoli większej liczbie firm korzystać z rozliczeń kwartalnych i korzystniejszej amortyzacji. W przypadku spółek z o.o. oznaczać to będzie również, że więcej spółek będzie mogło skorzystać z niższej, 9% stawki CIT. Niemniej jednak podwyższenie limitu ma obowiązywać dopiero od 2020 roku.
Trzecią zmianą będzie możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wartości pracy małżonka – dziś jest to niemożliwe.
Czwartą zmianą będzie możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej w całości w wysokości do 5 mln zł. Tutaj również ostudzę entuzjazm tym, że rozwiązanie to będzie możliwe dopiero dla strat powstałych po 1 stycznia 2019 roku.
Piąta zmiana dotyczy zwolnienia z opodatkowania kwot odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela przeznaczonego na odtworzenie zniszczonego majątku. Tu również łyżka dziegciu: zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych oprócz samochodów osobowych.
Szósta zmiana to zniesienie obowiązku szkoleń BHP dla pracowników biurowych.
Siódma – skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych do 5 lat – obecnie ten obowiązek jest bezterminowy.
Ósma dotyczy uregulowania w ustawie sposobu opodatkowania handlu kryptowalutami.
Tych możliwych zmian jest więcej, ale nie ma sensu wymieniać ich wszystkich, zresztą nasi Czytelnicy by tego nie wytrzymali. ?
– A czy zmiany dotyczą tylko przedsiębiorców?
– Nie. „Zwykli” podatnicy również odczują pewne udogodnienia.
– Na przykład jakie?
– Na przykład takie, że złożenie zeznania podatkowego po terminie nie będzie wykluczać już możliwości skorzystania z preferencyjnego sposobu rozliczenia.
– To znaczy?
– Dziś jest tak, że jeśli podatnik chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to zeznanie podatkowe musi złożyć w terminie; jeśli spóźni się ze złożenie zeznania to ten przywilej przepada. Od nowego roku ma się to zmienić.
– To akurat wydaje się być zmianą w dobrym kierunku.
– Tak. Dodam jeszcze do tego, że zmienić ma się sam sposób składania zeznań podatkowych. Od nowego roku ma być tak, że to urząd skarbowy przygotuje za nas zeznanie podatkowe na podstawie informacji, które otrzyma od naszych pracodawców.
– Ale to nie jest przecież nowość, taka możliwość już była wcześniej.
– Nowością jest to, że takie zeznanie będzie traktowane jako złożone nawet jeśli nie naniesiemy na nim poprawek, ani go nie wyślemy.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.